PFA modtager påbud fra Finanstilsynet efter inspektion

Finanstilsynet foretog i perioden fra den 21. oktober 2020 til 26. november 2020 en ordinær inspektion i PFA Pension samt i PFA Holding. Med afsæt i inspektionen har PFA fået tolv påbud, tre påtaler og en risikooplysning.

 

Overordnet har Finanstilsynet undersøgt følgende hovedområder: 

  • Styring og ledelse
  • Forsikringsforretningen
  • Aktuarområdet
  • Investeringsområdet
  • Risikostyringssystemet
  • Koncernforhold
  • IT
  • Revisionen

PFA vil som pålagt indenfor de næste tre måneder udarbejde en redegørelse og dokumentation for, hvordan PFA efterlever Finanstilsynets påbud.