Sell in May and Go Away – holder det gamle investeringsråd også i 2022?

PFA's chefstrateg, Tine Choi Danielsen

Perioden fra maj til september har historisk budt på lavere afkast end resten af året og givet næring til rådet om at sælge i maj og holde sig væk. Men ifølge PFA’s chefstrateg er det nok et råd, man skal tage med en gran salt i år, hvor april og maj har budt på historisk store fald på aktiemarkederne.

Det har været nogle røde måneder på finansmarkederne den seneste tid, hvor alle de store indeks er faldet markant, og de globale aktiemarkeder MSCI AWi er nede med knap 14 pct. siden årets start.

Den største bekymring er inflationen, som nu er nået op på 7,5 procent i Europa og 8,5 procent i USA. Det er historisk højt og er ikke set siden starten af 80’erne. Den løbske inflation har fået centralbankerne til at varsle rentestigninger for at undgå forværring, og frygten er, at de ikke kan doseres, uden at det går hårdt ud over den økonomiske vækst, som allerede er presset af krig og energikrise.

Kortvarig optur efterfulgt af nye kursfald
”Den amerikanske centralbank tændte kortvarigt et lille lys i mørket i onsdags, hvor den hævede renten og samtidig udstak en plan for de kommende møder. Det virkede til at give ro om fremtiden og fik kortvarigt finansmarkederne til at stige. Det blev dog en stakket frist, da stemningen allerede vendte dagen efter, hvor alle de store aktieindeks igen var i rødt,” siger PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen.

Hun nævner, at der oveni i usikkerhed om inflation, renter og ukrainekrig nu er kommet yderligere et benspænd fra Kina, hvor flere af de store økonomiske vækstcentre er blevet ramt af omfattende corona-nedlukninger med flaskehalsproblemer og kinesiske vækstnedskrivninger til følge.

”Kinas økonomi udgør i dag ca. 18 procent af den globale økonomi og en endnu større andel af vareproduktionen. Dårligt dyrt for Kina er derfor dårlig nyt for verdensøkonomien. Det gælder ikke mindst i en situation som nu med en inflation, der udover de stigende energipriser er drevet af en dyb kløft mellem udbud og efterspørgsmål, og hvor der derfor ikke er luft til at kapere yderligere produktions- og flaskehalsproblemer som følge af kinesiske corona-nedlukninger”, siger PFA’s chefstrateg.

Kortere til aktiebunden end til toppen
Selvom vi i øjeblikket således oplever en perfekt storm af begivenheder, som presser inflationen og behovet for rentestigninger, så er der ifølge chefstrategen også nogle små lys i mørket.

”I Europa og USA har vi efterhånden afviklet de fleste corona-restriktioner, arbejdsmarkedet er stærkt, og der er stadig pæn luft i husholdningsbudgetterne. Det kan forskyde forbruget fra forbrugsvarer til services og oplevelser, hvad der vil være godt for inflationen. Herudover vil inflationen formentlig falde, fordi den måles over et år, og vi nu er ved at sige farvel til nogle af de måneder, hvor priserne begyndte at skyde i vejet. Det vil også kunne lette behovet for rentestigninger,” siger PFA’s chefstrateg.

Og det er netop i den kontekst, at det gamle investeringsråd ”Sell in may and go away” igen bliver relevant. For hvis bunden er nået, så er det vel ikke nu man skal sælge sine aktiver?

”Man skal tøve med at stole på folk, der påstår, de kan se bunden. Men min vurdering er, at der alt andet lige er blevet kortere til bunden end toppen og derfor stadig er mulighed for, at markederne kan indhente noget af det tabte inden årets udgang. Derfor vil jeg være påpasselig med at sælge i maj og gå på tidlig sommerferie. Når det er sagt, så vil en fremgang på finansmarkederne forudsætte, at økonomien ikke bliver yderligere afsporet af accelererende inflation, geopolitisk uro og løbske covid-mutationer", siger chefstrategen.

 

PFA’s brede portefølje med til at begrænse afkasttab
PFA har i mange år arbejdet på at opbygge en bred portefølje, hvor ejendomme og direkte investeringer i eksempelvis virksomheder, infrastruktur og ejendomme kan være med til at supplere afkastet fra aktie- og obligationsmarkederne. Det har været en fordel i den seneste tid og med til at reducere de negative afkast.

Tjek dit eget afkast på mitpfa.dk
Vil du se, hvordan de går med dit eget afkast, så tjek på mitpfa.dk. Her kan du både se dit afkast for i år og for udvalgte perioder. For langt fleste vil afkastet trods den senere tid fald stadig være positivt på den lange bane. I PFA’s anbefalede Profil C ligger det akkumulerede afkast over de seneste fem år eksempelvis på 37 procent (15 år til pension).