PFA investerer 100 mio. dollars i udvikling af solenergi og energilagring i USA

PFA investerer nu 100 millioner dollars i Origis Energy, som er en af de førende udviklere af solenergi og energilagring i USA. Investeringen vil udbygge den amerikanske energiforsyning med op mod 20 gigawatt solenergi, som vil kunne forsyne millioner af husstande med grøn energi. Investeringen sker i samarbejde med Antin Infrastructure Partners, som er et af verdens førende private equity-selskaber med fokus på infrastruktur.

USA har sat som mål at halvere sin CO2-udledning frem mod 2030, og derfor står kul, olie og gas foran en massiv udfasning i den amerikanske energiforsyning. Det skaber behov for massive investeringer i vedvarende energikilder som fx vind og solceller samt udvikling af energilagring, der kan gemme energien til, når det er vindstille og overskyet. 

Den udvikling vil PFA gerne støtte op om til gavn for både klimaet og kundernes afkast.

”USA er verdens største energiforbruger, og det er afgørende, at de får erstattet de sorte energikilder med grønne i de kommende år, hvis vi skal indfri Parisaftalens klimamål. Med Biden-administrationens ambition om at beskære USA’s udledninger med 50 procent er retningen sat for den grønne omstilling,” siger Kasper A. Lorenzen og fortsætter: 

”Investeringen i Origis Energy er med til at understøtte transformationen mod bæredygtige energiformer og er tråd med PFA’s målsætning om at nedbringe CO2-udledningerne fra investeringerne 29 pct. inden 2024 sammenlignet med 2019,” siger koncerninvesteringsdirektør Kasper A. Lorenzen.

Grøn strøm til millioner af husstande

Origis Energy blev startet i 2008 og har udviklet 130 sol- og energilagringsprojekter, som leverer grøn strøm til flere end 650.000 husstande. Selskabet har også en projektpipeline på 20 gigawatt svarende til elforbruget i flere millioner husstande. 

Med investeringen bliver Antin Infrastructure Partner majoritetsejer og vil kunne bidrage til den planlagte udbygning af Origis Energys kapacitet og markedsposition.

”Origis Energy er er godt positioneret i markedet og sammen med Antin Infrastructure Partners kan vi hjælpe med at løfte selskabet til det næste niveau. I PFA vil vi være bedst til bæredygtige investeringer, og Origis Energy passer rigtig godt ind i vores stærke portefølje af grønne investeringer, som blandt andet tæller havvindmølleparker ud for den skotske kyst og solcelleparker i England,” siger Kasper A. Lorenzen.

Klimaaftrykket hos PFA, Danmarks største pensionsselskab, bliver sænket markant i de kommende år og vil i 2024 været reduceret med 29 pct. sammenlignet med 2019. Det sker som led i PFA’s medlemskab af det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor 40 af verdens største investorer støtter op om Paris-aftalen og har forpligtet sig til at sætte markante CO2-reduktionsmål hver femte år frem mod 2050.

PFA har frasolgt af en lang række energiselskaber og fossile kreditobligationer og lancerede sidste år en særlig klimapension, PFA Klima Plus, hvor porteføljen skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i 2030. 

Fakta om PFA’s grønne investeringer

PFA har investeringer i: 

  • Verdens største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm
  • Seks solcelleparker i England
  • Scandlines’ hybridfærger
  • Battericelleprocenten Northvolt

Kontakt

Senior presserådgiver Rasmus Bjørn 41729077, rbj@pfa.dk