PFA på COP26 for at sætte fokus på Danmarks nye vindeventyr

PFA ønsker som Danmarks største pensionsselskab at sætte sit klare aftryk på FN's store klimakonference COP26 med konkrete løsninger og finansiering af fremtidens grønne energikilder. Bl.a. med opførelsen af en ny energiø i Nordsøen.

Det bliver med deltagelse af PFA, når FN's store klimakonference - også kendt som COP26 - finder sted i Glasgow mellem 31. oktober og 12. november. Her ønsker PFA at skabe opmærksomhed om konkrete løsninger til at nedbringe CO2-udledningen, og den rolle PFA som stor investor kan spille for at gøre de store visioner om en grønnere verden til virkelighed. Bl.a. ved at bidrage til næste kapitel i Danmarks vindeventyr med opførelsen af en stor energi-ø i Nordsøen.

”Det er den vigtigste klimakonference i historien, og vi ønsker at være med til at skabe opmærksomhed om de løsninger, der skal bane vejen for en grønnere fremtid. Hele verdenssamfundet er mere end nogensinde før indstillet på at støtte op om at reducere CO2-udledningen. Nu skal der for alvor handling bag ordene, og der er et afgørende momentum lige nu, vi ikke må misse. Det har vi som stor investor et stort ønske om at bakke op om,” siger Kasper L. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA, der deltager på klimakonferencen i Glasgow.  

Markante mål og konkrete initiativer skal frem i lyset

Et af temaerne på COP’en er netop, hvordan den grønne transition finansieres, hvor PFA som Danmarks største pensionsselskab med 1,3 mio. kunder og mere end 600 mia. kr. under forvaltning i kundemidler kan spille en central rolle. Derfor bliver PFA også en del af delegationen bag initiativet ”State of Green”, der er et dansk offentligt-privat partnerskab, der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer, og hvordan danske virksomheder kan være med til at løse dem.

”I PFA har vi meget målrettet engageret os i den grønne omstilling i alle vores investeringer, og måden vi driver forretning på. Bl.a. med medlemskab af det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. Her har vi netop meldt ud at vil have reduceret klimaaftrykket i hele porteføljen med 29 procent inden udgangen af 2025. Samtidig har vi lanceret Danmarks største klimavenlige pensionsløsning PFA Klima Plus, hvor CO2-udledningen alene i aktieporteføljen ligger 80 procent under verdensaktieindekset MSCI ACWI,” siger Kasper L. Lorenzen.

Energi-øer central del af løsningen i fremtidens produktion af grøn energi

Danmark var de første til at opsætte vindmøller på land og på vand, og nu skal næste kapitel i det danske vindeventyr skrives. Det gør vi med energiøer. PFA har allerede milliardstore investeringer i verdens to største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm, solcelleparker i England, battericelleprocenten Northvolt og Scandlines’ hybridfærger. For at Danmark og verden fremover kan få tilstrækkelig med grøn energi, er det dog nødvendigt at tænke endnu større og udvikle ny teknologi, der kan erstatte traditionelle energikilder som olie og kul. Her spiller energi-øer en helt central rolle.

”I PFA er vi en del af et konsortium, der byder ind på at opføre en kæmpe energi-ø i Nordsøen, der bygger på en Power-to-X-løsning. Det vil være et helt centralt initiativ for at kunne skabe tilstrækkelig grøn energi fremover, og samtidig har vi i Danmark her muligheden for at være foregangsland. Konkret ønsker vi at vi være med at opføre en VindØ, der vil kunne producere strøm til ca. 9 mio. husstande,” Kasper L. Lorenzen.

 

Fakta:

  • FN's store klimakonference - også kendt som COP26 - finder sted i Glasgow mellem 31. oktober og 12. november.
  • PFA er Danmarks største pensionsselskab med mere end 600 mia. kr. i kundemidler under forvaltning og 1,3 mio. kunder.
  • PFA også en del af delegationen bag initiativet ”State of Green”, der er et dansk offentligt-privat partnerskab, der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer, og hvordan danske virksomheder kan være med til at løse dem. Et af temaerne på COP’en er ‘financing the green transition’
  • PFA har allerede investeret mange milliarder i den grønne omstilling med bl.a. investeringer i verdens to største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm, seks solcelleparker i England, battericelleprocenten Northvolt og Scandlines’ hybridfærger.
  • Lige nu er vi en del af et konsortium, der byder ind på at opføre en energi-ø i Nordsøen (Power-to-X), der vil være et helt centralt initiativ for at kunne skabe tilstrækkelig grøn energi fremover. Konkret vil PFA være med at opføre en VindØ, der vil kunne producere strøm svarende til forbruget i ca. 9 mio. husstande.
  • PFA har i forsommeren 2020 lanceret den særligt klimavenlige pensionsløsning PFA Klima Plus. CO2-udledningen i PFA Klima Plus aktieportefølje lå hele 80 procent under verdensaktieindekset (MSCI ACWI) ved halvåret. Målsætningen er, at PFA Klima Plus skal være CO2-neutralt allerede i 2025, og i 2030 skal det være CO2-negativt, hvilket betyder, at kundernes pensionskroner vil arbejde for at trække CO2 ud af luften.