Corona falder ned på tredjepladsen på investorernes risikobarometer

Chefstrateg, Tine Choi Danielsen

Frygt for inflation og stigende renter har overtaget corona-pandemiens topplacering på investorernes risiko-barometer. Derfor fik vi også en positiv reaktion fra finansmarkederne, da Fed’s J. Powell ved seneste rentemøde meldte ud, at man trods ansatser til stigende inflation vil holde renten i ro i lang tid endnu.

 

Corona-pandemien skulle kun lige runde et år, før de globale investorer skubbede den i baggrunden og mere eller mindre har lært at leve med den. Det fremgår af det dugfriske Global Fund Manager Survey fra BOFA, som PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen netop har nærlæst:

”Trods udfordringer med vaccineudrulning og mutationer har investorerne tillid til, at vi en nær fremtid nok skal få bugt med corona-pandemien, og at vores nuværende erfaring med virussen vil bringe os helskindet gennem den resterende periode. Derved er meget usikkerhed fjernet, og spørgsmålet er ikke længere ’om’ men ’hvornår’, vi kommer tilbage til normale tilstande. Efter at have toppet investorernes risikobarometer i snart et års tid, er corona-pandemien derfor faldet ned på en tredjeplads," siger PFA’s chefstrateg.

Fed fik den værste frygt til at ligge sig
Hun tilføjer, at investorerne i stedet har flyttet fokus fra corona til de mulige bivirkninger ved de finans- og pengepolitiske hjælpepakker, som ellers har reddet økonomien gennem pandemien. På det seneste har vi oplevet øget inflation og stigende statsrenter, og derfor har disse to risikofaktorer ifølge PFA’s chefstrateg nu sneget sig ind på henholdsvis 1. og 2. pladsen på investorernes risikobarometer. Hun uddyber.

”Stigende renter og inflation er ikke i sig selv negative nyheder, så længe stigningerne er moderate, og det sker af de rigtige årsager, nemlig på grund af øget økonomisk vækst. Det betegnes ofte, som et ’Guldlok-scenarie’, hvor grøden hverken er for kold eller for varm. Når inflation og rentestigningerne nu ses som risikofaktorer, er det derfor fordi, at mange af de adspurgte investorer vurderer, er vi er på vej ud af ’Guldlok-scenariet’ og kan komme til at brænde os på den varme grød,” siger Tine Choi Danielsen.

Skrækscenariet er, som hun forklarer, at rente- og inflationsstigningerne vil få centralbankerne til at stramme pengepolitikken for tidligt, så opsvinget kvæles, og vi i stedet sendes ud i den næste recession. Den frygt blev dog midlertidigt dæmpet onsdag aften, da Fed meldte ud, at den nuværende pengepolitik vil forsætte en rum tid endnu. Det satte straks skub i en positiv udvikling på markederne.

Optimisme fylder mere end usikkerhed
Den stigende usikkerhed hos investorerne er bl.a. kommet til udtryk ved, at kontantandelen i den senere tid er steget en spids til 4 %. Ifølge Tine Choi Danielsen er kontantandelen dog stadig lav og afspejler, at flertallet fortsat ser absolut størst potentiale i at være investeret på aktiemarkedet. Andelen af investorer, som er overvægtet i aktier, er således på rekordhøje 61 %, hvilket er det 2. højeste niveau nogensinde, mens andelen af investorer, der er undervægtet i obligationer, er steget til 66 %.  

Trods begyndende bekymringer så fylder vækstoptimismen altså fortsat mere hos investorerne end rente- og inflationsfrygten. Det bekræftes ifølge Tine Choi Danielsen også af den aktuelle undersøgelse fra Global manager Survey såvel som af den seneste tids aktieudvikling, der har gavnet de mere vækstdrevne aktier.

”Undersøgelsen bekræfter i det hele taget de aktuelt meget stærke konsensusforventninger om et kommende globalt opsving. Disse forventninger afspejles også i den udvikling, vi i den senere tid har set på aktiemarkederne i form en udtalt rotation væk fra de defensive aktier som fx forsyning og stabilt forbrug og over mod de mere vækstdrevne aktier som fx industri, råvarer og banker. Teknologisektoren har også lidt under den senere tids stigende renter. Andelen af investorer, som er overvægtet i tech, er faldet fra 34 % til blot 8 %, som er det laveste siden januar 2009, hvor finanskrisen rasede," siger Tine Choi Danielsen.

Hun tilføjer, at PFA har været - og stadig er - godt positioneret i forhold til den igangværende udvikling, og trods de senere ugers uro fortsat har et optimistisk syn på året, omend med øget fokus på nævnte risici.

"Vi holder naturligvis skarpt øje med både de penge- og finanspolitiske udmeldinger såvel som virksomhedsindtjening, rente- og inflationsniveau. Indtil nu er der dog ikke noget, der ændrer vores syn på, at vi får et år med økonomisk genopretning til gavn for finansmarkederne. Når det er sagt, så er der på bagkant en krise som den, vi er ved at komme igennem, mange usikkerheder, og derfor er det vigtigt at bevare en god sammensat portefølje på tværs af sektorer og regioner," siger Tine Choi Danielsen.