Tjek pensionen, når livet ændrer sig

Det er vigtigt at sikre sig, at der er styr på pensionen og forsikringerne, hvis man flytter, stifter familie eller ved andre store livsændringer. Men mange får det ikke gjort, og det kan have store konsekvenser, hvis uheldet rammer, lyder det fra PFA.

Har du fået nyt job inden for de seneste år? Er du flyttet? Eller har stiftet familie? Så er du langt fra alene. For mange af os oplever med jævne mellemrum, at der sker store ændringer i vores liv. Og når det sker, er der al mulig grund til at sikre sig, at der er styr på pensionsordningen. Men mange får det ikke gjort.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2020 var hhv. 28.500 vielser, 15.700 skilsmisser, 60.900 fødsler og 928.000 flytninger herhjemme. Antallet af flytninger er historisk højt i et corona-år, hvor vi rejste mindre og brugte flere penge på det nære, herunder ny bolig.

Ifølge en undersøgelse, som Epinion har foretaget for PFA blandt 2.175 danskere, har 42 pct. af danskerne været ude for mindst én af disse livshændelser inden for de sidste tre år: købt bolig, fået børn, skiftet job, blevet gift eller skilt.

”Når privat- eller arbejdslivet ændrer sig, giver det en fordel at tjekke pensionsordningen. Det handler især om at tilpasse forsikringer til den nye situation, så man er beskyttet i tilfælde af, at man mister arbejdsevne eller ved dødsfald. Forsikringsdækningerne kan nemlig løbende sættes op eller ned, så de passer til ens behov – hvilket typisk ændres i forbindelse med de store livsændringer,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Hvis man f.eks. som ung køber bolig, bliver gift eller får børn, vil ens økonomiske forpligtelser stige kraftigt, og det er derfor en god idé at skrue op for forsikringerne, så man selv og familien er bedre sikret, hvis man kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syg. Omvendt kan det give mening at skrue ned for sine forsikringer - og dermed indbetale mere til opsparingen - hvis man f.eks. bliver skilt, børnene flytter hjemmefra, eller man nærmer sig pensionsalderen.

Mange får ikke tjekket pensionsordningen

Det er dog langt fra alle, som husker at sikre sig, at der er styr på deres pension og forsikringer i forbindelse med en livshændelse. I undersøgelsen, som Epinion har foretaget for PFA, angiver 55 pct. af dem, der har været ude for en livshændelse inden for de sidste tre år, at de ikke tjekkede deres pensionsordning efterfølgende. Blandt de 18-35-årige er andelen 72 pct.

”Det er bekymrende. For selvom det er helt naturligt, at pension ikke er det første, man tænker på, når livet ændrer sig, så kan det have store konsekvenser for både en selv og familien, hvis man ikke får tilpasset sine forsikringer løbende, og uheldet rammer. Det kan i værste tilfælde betyde, at der ikke er råd til at blive boende i huset, og at man skal flytte væk,” siger Carsten Holdum.

Det skal særligt de unge være opmærksomme på. For det er typisk som ung, at man etablerer sig med karriere, bolig og familie, samtidig med at formuen er mindre, og økonomien er mere skrøbelig. Så unge har særlig god grund til at sikre sig, at der er styr på forsikringerne.

Du kan få et overblik over din pension og dine forsikringer på dit pensionsselskabs hjemmeside. Hvis du vil tjekke, om dine forsikringer passer til dine behov, kan du søge rådgivning hos dit pensionsselskab, og flere selskaber giver desuden mulighed for at tage en forsikringsguide.

I PFA bliver kunderne automatisk kontaktet, når der sker ændringer i deres livssituation. På den måde bliver det nemmere at huske på, at forsikringerne måske skal tilpasses.

Det skal man gøre ved større livsændringer

Du bliver gift
Hvis du bliver gift, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du og din partner er dækket, hvis en af jer kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syg. Derfor er det vigtigt, at I tjekker jeres forsikringer igennem og sikrer, at de passer til jeres nye livssituation.

Det er samtidig vigtigt at få styr på, hvem der får udbetalingen fra din pensionsordning, hvis du falder bort. Når du er gift, vil det som udgangspunkt være din ægtefælle, der får hele udbetalingen fra din pensionsordning. Det er vigtigt, at du tager stilling til, om det er dit ønske. For du har også mulighed for f.eks. at tilgodese dine børn eller andre, du ønsker, skal have en del af udbetalingen fra din pension efter dig.

Du får børn
Hvis du får et barn, får du også et stort ansvar for et andet menneske, og det er derfor en god idé at tænke over jeres økonomiske sikkerhedsnet og tjekke forsikringerne, hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade. Når børn bor hjemme, er der ofte brug for bedre økonomisk sikkerhed, hvis uheldet er ude.

Du flytter
Hvis du flytter, er der grund til at være opmærksom, hvis du har lånt til den nye bolig. For det kan give en stor gæld og en presset økonomi. Her er tab af arbejdsevne-forsikringen vigtig, så du er beskyttet, hvis du bliver syg. Men samtidig har du også behov for en solid livsforsikring, så din partner er økonomisk sikret, hvis du falder bort. Det gælder især, hvis der også er børn, hvor der er et behov for, at din partner ikke får økonomiske problemer.

Du bliver skilt
Hvis du bliver skilt, byder dit nye liv typisk på ændringer i din økonomi. Det kan have stor indflydelse på din pensionsordning, og især er det vigtigt, at du tjekker dine forsikringer, så de passer til din nye livssituation.

Samtidig er det vigtigt at tjekke, hvem der står til at få udbetalingen fra pensionsordningen, hvis du dør. Du kan tidligere have valgt din ægtefælle som såkaldt navnebegunstiget, og det er ikke sikkert, at det fortsat skal gælde. Du skal tage aktivt stilling til begunstigelse, for en navnebegunstiget ændrer sig ikke, medmindre du gør det.

Du starter i første job eller nyt job
Hvis du er ung og er startet i dit første job, er det særligt vigtigt at tilpasse dine forsikringer, så de passer til din situation. For de fleste er det tab af arbejdsevne-forsikringen, som er den vigtigste, da den giver en udbetaling, hvis man mister sin arbejdsevne.

Hvis du har fået nyt job, er det ligeledes vigtigt at få justeret forsikringerne. Her skal du dog også være opmærksom på, at forsikringerne i den gamle pensionsordning typisk skal nedlægges, ligesom du skal overveje at samle pensionsordningerne i ét selskab og derved spare omkostninger.