Verdens største havmøllepark klar til at levere strøm til over 1 mio. husstande

Konstruktionsperioden for verdens største operationelle havmøllepark Hornsea 1 Offshore Wind Farm er nu formelt færdiggjort. PFA står bag som central långiver.

Verdens største operationelle havmøllepark Hornsea 1 Offshore Wind Farm bevæger sig nu formelt ind i driftsfasen. Dermed kan parkens 174 møller producere grøn strøm svarende til strømforbruget i mere end en million husstande. Det sker efter, at konstruktionsperioden nu formelt er tilendebragt.

Det er Global Infrastructure Partners (GIP) og Ørsted, der ejer den britiske havvindmøllepark med hver 50 pct., efter at førstnævnte købte halvdelen af parken af Ørsted for godt 37 mia. kr. i 2018. PFA blev en del af projektet som central långiver i forbindelse med opkøbet.

”Som stor og ansvarlig investor ønsker vi hos PFA at tage samfundsansvar ved blandt andet at investere aktivt i grønne løsninger og vedvarende energi. Det gælder både ved direkte ejerskab, men også på finansieringsdelen som i dette tilfælde,” siger Peter Tind Larsen, Head of Alternative Investments i PFA, og tilføjer:

”Ved at spille en aktiv rolle i den grønne transformation af energiforsyningen kan vi netop medvirke positivt til den grønne omstilling og samtidig sikre et solidt og bæredygtig afkast til vores kunders pensionsopsparinger. Derfor er det også en vigtig milepæl, at verdens største operationelle havvindmøllepark nu producerer strøm til de engelske husstande,” siger han.

En række af grønne investeringer

Hornsea 1 Offshore Wind Farm, der er beliggende i Nordsøen ca. 100 km ud for Englands kyst, består i alt af 174 møller, der har en samlet kapacitet på 1218 MW. Det er nok til at forsyne mere end en million engelske husstande med strøm.

Men ud over Hornsea 1 Offshore Wind Farm har PFA i en årrække også foretaget en række andre investeringer i den grønne omstilling. Det gælder bl.a. investeringen i verdens hidtil største havmøllepark, Walney Extension Offshore Wind Farm.

Tidligere i år indgik PFA også en låneaftale for et trecifret millionbeløb med det svenske selskab Northvolt i forbindelse med opførelsen af et af Europas største fabriksanlæg til produktion af bæredygtige battericeller til primært eldrevne køretøjer. PFA deltager derudover også aktivt i en mulig etablering af en ny vindø i Nordsøen.

Med tilslutningen til det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance har PFA tidligere i år ligeledes forpligtet sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050, ligesom pensionsselskabet siden juni har udbudt det ekstra klimastærke pensionsprodukt, PFA Klima Plus.