Sådan håndterer vi Corona og markedsuroen i PFA

Det har vores højeste prioritet at videreføre en stabil drift og yde den bedst mulige service til vores kunder i en ekstraordinær tid

I PFA tager vi konsekvenserne og effekterne af Corona-virussen meget alvorligt, hvor vi følger de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og øvrige danske myndigheder.

Samtidig har det vores højeste prioritet at videreføre en stabil drift og yde den bedst mulige service til vores kunder i en ekstraordinær tid, hvor mange medarbejdere skal arbejde hjemmefra og gøre tingene anderledes, end de plejer.

Derfor kan det heller ikke udelukkes, at der kan være kunder, der vil opleve længere svartider end normalt. Det vil tilmed være medvirkende til, at eksempelvis rådgivningsmøder mv. sandsynligvis må rykkes eller afholdes på en anden måde.

Vi beklager de gener, det evt. må give, men vi gør alt, hvad vi kan for, at vores kunder mærker så lidt til denne situation i vores rådgivning som muligt.

Pres på sundhedsvæsenet kan give længere ventetider på behandling

Sundhedsvæsenet er blevet bedt om at prioritere patienter i kritisk tilstand samt at tilse og behandle personer, der er syge som følge af coronavirus. Det vil i den kommende tid kunne få betydning for, hvor hurtigt du kan komme til en privat speciallæge eller anden behandler via dine forsikringer i PFA.

Behandlere på fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi mv. har af Sundhedsstyrelsen fået besked om kun at udføre kritisk behandling af kunder de næste 14 dage, så her vil vores kunder i udgangspunkt ikke have adgang til behandling, med mindre det er kritisk.

Psykologer kan i videst muligt omgang gennemføre behandling via telefon og video, så her er kapaciteten ikke i samme omfang begrænset af fysisk fremmøde.

Får du brug for din forsikring, eller er vi allerede i gang med at behandle en sag for dig, kan det være, at du bliver bedt om at indsende dine helbredsoplysninger selv. Hvis de oplysninger, du indsender, ikke er tilstrækkelige, vil det kunne betyde en forlænget sagsbehandlingstid.

Vi hjælper fortsat vores kunder på telefonen og digitalt med hjælp og rådgivning, men er naturligt begrænsede af situationen hos Privathospitaler og andre behandlere. Har du spørgsmål til dine forsikringer i PFA kan du kontakte vores sundhedscenter på 70 24 50 01.

Hvordan påvirker markedsuroen pensionsopsparingen?

Som aktiv forvalter gør vi alt, hvad vi kan for at beskytte kundernes opsparinger i en tid med udfordrende finansmarkeder. Og helt generelt står PFA stærkt finansielt og kan absorbere de stød, som kommer lige nu, hvor markedsuroen er så stor.

Den nuværende situation påvirker dog også uundgåeligt afkastet i PFA, og ikke mindst kunder i PFA Plus, som umiddelbart kan se effekterne af markedsuroen på deres opsparing i form af negative afkast.

I en længere periode har vi i PFA været bevidste om, at der kunne være en større korrektion under opsejling efter en lang optur på finansmarkederne, omend omfanget og hastigheden af det vi ser lige nu ikke kunne forudsiges. Det har vi forsøgt at positionere os til, hvilket har afbødet nogle af de større fald vi eksempelvis har set på aktiemarkederne.

Det betyder bl.a., at vi for noget tid siden afdækkede en del af risikoen mod kursfald, og generelt har PFA en større andel af mere defensive aktier, der i dette forløb ikke er blevet ramt helt så hårdt som andre aktier. Samtidig kommer vores forholdsvis høje andel af unoterede investeringer i form af ejendomme og alternativer PFA’s kunder til gode, når særligt aktiemarkederne falder, som de gør lige nu.

Vi anbefaler generelt, at kunder i markedsrente holder fast i deres investeringsstrategi, hvor der i PFA Plus tages hensyn til, hvornår man som kunde forventes at gå på pension. Der vil uundgåeligt komme større udsving ind imellem, og derfor er det vigtigt, at man som kunde ser sin pensionsopsparing i et længere perspektiv, selvom det aldrig er behageligt i perioder med negative afkast.

For kunder med opsparing i gennemsnitsrente mærkes markedsuroen ikke på samme måde, for her har vi afdækket porteføljen over for rentefald, og derudover indeholder porteføljen stort set ingen noterede aktier.

Hvis du er bekymret for din pensionsopsparing eller er i tvivl, om du har den rigtige risikoprofil så kontakt din pensionsrådgiver eller PFA’s Rådgivningscenter på 70 12 50 00. Eller brug investeringsguiden på Mit PFA.