Ordskælv modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i 2018

Om PFA Brug Livet Fonden

Ildsjæle bruger ofte deres tid på at gøre andres liv bedre, lettere eller tryggere. Det fortjener anerkendelse og opbakning. Derfor etablerede PFA i 2009 den velgørende fond PFA Brug Livet Fonden, som har til formål at støtte op økonomisk og skabe opmærksomhed om dem, der hjælper andre til at bruge livet.

Siden da har fonden hvert år støttet en række gode formål – vi kalder dem vores hjertesager. Klik og se, hvem der har fået støtte her.


Kriterier for at indstille en sag

Én gang om året er fonden åben for indstillinger. Her opfordres alle ildsjæle til at indstille og beskrive deres hjertesag. For at din sag kan komme i betragtning til støtte, skal den opfylde følgende:

  • at pengene ikke går til initiativtageren, men til en sag hvor nogen gør noget godt for andre
  • at hjertesagen ikke er af kommerciel, politisk eller religiøs karakter
  • at sagen er startet før indstillingsperioden starter.            

Hvordan vælges hjertesagerne

Websitet her danner rammen om en afstemning, hvor alle kan være med til at stemme på, hvem de mener, skal have støtte af fonden. Når afstemningen er slut, kårer fondens bestyrelse Årets Hjertesager. Afstemningen er vejledende, og i vurderingen af, hvad der skal være Årets Hjertesager, tager bestyrelsen også hensyn til type af sag, størrelse af sagen og geografiske forhold.  Det vil sige, at den sag der får flest stemmer, ikke nødvendigvis er sikret at modtage støtte.

Årets Hjertesager offentliggøres på PFA Brug Livet Fondens Facebook-side, og vinderne får direkte besked.

PFA Brug Livet Fondens bestyrelse består af:

  • Bestyrelsesformand, PFA, Torben Dalby Larsen (formand)
  • Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard
  • Group CEO Allan Polack, PFA
  • Formand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund