PFA Brug Livet Fonden

Indstil din hjertesag

Det Kærlige Måltid modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i 2022 og 2020

Indstillingsperioden for 2022 er slut, og det er derfor ikke muligt at indstille sager til PFA Brug Livet Fonden. Vi åbner for indstillinger igen i efteråret 2023 i tråd med tidligere år.

Du kan følge fondens aktiviteter på Facebook. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på PFAbruglivetfonden@pfa.dk.

Du kan også se, hvem vi tidligere har støttet her.

Sådan forløber kåringen af Årets Hjertesager

  1. For at komme i betragtning til støtte fra fonden, skal du indstille din sag her på siden, i indstillingsperioden, som starter den 15. september til den 20. oktober 2022. Det gør du ved at udfylde en formular med forskellige oplysninger om sagen. Det er vigtigt, at du beskriver sagen godt, da det er din tekst, der vil blive brugt til at præsentere sagen på fondens side. Når vi har behandlet oplysningerne, vil din sag blive præsenteret på hjemmesiden her sammen med de øvrige sager. Vi modtager typisk 40-60 indstillinger hvert år. I 2022 vil den samlede udlodning af donationsmidler være højere end tidligere. Det skyldes, at udover CR-aktiviteter til fordel for PFA Brug Livet Fonden fra henholdsvis PFA’s deltagelse på Folkemødet & DHL 2022, så tilføres der yderligere fremadrettet et beløb fra PFA Kunderåd, hvor medlemmernes deltagelse i årets møder bidrager med et fastlagt økonomisk beløb til fonden.
       
  2. Fra den 20. oktober til den 3. november 2022 kl. 10 kan alle være med til at stemme på, hvilke sager der skal med i opløbet om at blive Årets Hjertesager.
        
  3. Når afstemningen er slut, kårer fondens bestyrelse Årets Hjertesager. Afstemningen er vejledende, og i vurderingen af, hvad der skal være Årets Hjertesager, tager bestyrelsen også hensyn til type af sag, størrelse af sagen og geografiske forhold.  Det vil sige, at den sag der får flest stemmer, ikke nødvendigvis er sikret at modtage støtte af fonden. PFA Kunderåd modtager i år fra PFA Brug Livet Fonden udvalgte kandidater, hvorfra Kunderådet udvælger og kommer med anbefaling til 1-2 hjertesager, der herefter indgår i den samlede og endelige vurdering i   PFA Brug Livet Fondens bestyrelse. Vi offentliggør Årets Hjertesager på PFA Brug Livet Fondens Facebook-side i uge 50, og vinderne får direkte besked inden.