PFA Brug Livet Fonden

Mød os på Folkemødet

PFA Brug Livet Fonden er på Folkemødet i år sammen med vores hjertesager.
Vi glæder os til at sætte fokus på emner, der optager vores hjertesager. Læs mere nedenfor i programmet*.

Torsdag den 16. juni kl. 18.00 – 18.45

Børn og unge: Hvordan favnes både Einstein og Krølle Bølle
Hvordan kan fremtidens folkeskole og sociale fællesskaber sikre trivsel og omfavne alle børn?

Indhold:
Børn og unges trivsel er udfordret, hvilket koster samfundet milliarder. Mangel på inklusion og mistrivsel har stor indvirkning på hele familien. Men hvad skal der til for at bringe børn og unges trivsel i en bedre retning for en stærk og fælles fremtid? Og hvordan kan folkeskole og sociale fællesskaber blive bedre til at inkludere både den, der er begavet som Einstein, sportstalentet eller vores alles Krølle Bølle? Sammen finder panelet nye løsninger for en fælles fremtid.

Læs mereSe mindre

 • BROEN Danmark deler erfaringer med betydningen af et aktivt fritidsliv og at være en del af fællesskaber for børn og især socialt udsatte børn 
 • Antropolog Amalie Houman giver sit perspektiv på at arbejde med ‘3 succeser’- om bedre selvværd og trivsel gennem kvalificeret valg af egnede fritidsaktiviteter 
 • Foreningen Begavet med Glæde spørger til hvor skolen er for unge der er særligt begavet? 
 • Politiker Torsten Gejl fra Alternativet, Merete Risager og næstformand Dorthe Lange fra Danmarks Lærerforening kommer med deres betragtninger
    
  Deltagere:

  Henrik Nørgaard – Foreningskonsulent – Broen Danmark (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2022)
  Amalie Houmann – Antropolog – Selvstændig 
  Merete Riisager – Forfatter – Tidl. direktør i Dansk Svømmeunion, tidl. Undervisningsminister
  Torsten Gejl – Folketingsmedlem - Alternativet 
  Peter Grubert – Formand - Begavet med Glæde (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2022)
  Dorte Lange – Næstformand – Dansk Lærerforening
  Moderator: Mette Ravn – Senior Kommunikationsrådgiver – PFA
 
 
Fredag den 17. juni kl. 09.00 – 09.45

Har vi glemt civilsamfundets rolle i en fælles fremtid?

Indhold:
Har vi glemt civilsamfundets rolle i en fælles fremtid? En debat der stiller skarpt på den værdi og innovation som ligger i civilsamfundet og som er så vigtig for en fælles fremtid.

Læs mereSe mindre

 • Det nystartede humanitære netværk Aid Ukraine Denmark, med Thomas Senderovitz i spidsen, som hjælper ukrainske flygtninge i Danmark.
 • Det Kærlige Måltid laver sunde måltider til familier og enkeltpersoner, som er ramt af akut livstruende sygdom eller traume Foreningen Hellebro som er en privat velgørende forening, hvis formål er at udrydde hjemløshed blandt danske unge ved at arbejde for, at de unge kan komme i seng, i uddannelse, i job og endelig i egen bolig.
 • Det Sociale Netværk Headspace som tilbyder gratis, anonym og uforpligtende rådgivning til børn og unge i alderen 12 til 25 år. Deres mål er at skabe trygge rammer, hvor de unge kan få hjælp til de problemer, som de oplever.
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde bidrager med spændende data og praksisnær viden.

  Sammen finder panelet nye løsninger for en fælles fremtid.
    
  Deltagere:

  Charlotte Thyberg – Direktør og stifter – Det Kærlige Måltid (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2022 og i 2020)
  Eva Riedel – Direktør og stifter – Foreningen Hellebro (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2020)
  Thomas Senderovitz – Medstifter af det humanitære netværk Aid Ukraine Denmark - Senior Vice President Data Science – Novo Nordisk - tidligere direktør i Lægemiddelstyrelsen 
  Christian Lund – national rådgivningschef – Det Sociale Netværk Headspace 
  Nikolaj Bøgh – folketingskandidat - Konservative
  Julie Stockmarr – Teamleder for Rådgivning & Udvikling – Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  Moderator: Henriette Kinnunen – Senior Public Affairs rådgiver – PFA
Fredag den 17. juni kl. 17.00-17.45

Sociale investeringer – nye private og offentlige løsninger?

Indhold:
Debatten sætter fokus på sociale investeringer og hvorledes at man samskaber nye private og offentlige løsninger.

Foreningen Hellebro er et godt eksempel på en social investering, der både gør en stor forskel for mange unge hjemløse og samtidig giver investorerne et afkast. NREP, ved Lærke Hein, bidrager med deres betragtninger om sociale investeringer. Hvordan kan vi bruge sociale investeringer i by- og boligudvikling? Kan sociale investeringer og tværgående samarbejder og partnerskaber mellem det private og offentlige bidrage til social forandring? Hvordan kan vi samle aktører på tværs af sektorer og interesser omkring en fælles sag? Copenhagen Institute for Future Studies deltager også i debatten ved Daria Krivonos og bibringer et blik ud i fremtiden. Varan Pathmanathan, direktør i Makeimpact nuancerer med de nyeste trends indenfor bæredygtige investeringer.

Læs mereSe mindre

Kom med og hør om hvad fremtiden bringer inden for sociale investeringer og hvordan de optimale betingelser for sociale investeringer kan se ud for en bedre fælles fremtid.
 
Deltagere:

Eva Riedel – Direktør og stifter – Foreningen Hellebro 
Lærke Hein – NREP - byudvikling
Daria Krivonos - CEO & Futurist – Copenhagen Institute for Future Studies 
Varan Pathmanathan – Direktør – Makeimpact
Søren Skærhøj – Den Sociale Investeringsfond
Jesper Tvilde – Konservative – byrådsmedlem - Fredensborg
Moderator: Kristian Lund Pedersen – Kommunikationschef – PFA

 
 
Fredag den 17. juni kl. 18.00 – 18.45

Fra velfærdssystem til hvad?

Indhold:
Debatten stiller skarpt på udfordringerne for sårbare borgere med eksempler fra For Lige Vilkår og Kvie Sø Efterskole samt udsatte borgere med eksempler fra Rådet for Socialt udsatte. Panelet mødes for at finde løsninger til en fælles bedre fremtid.

En nyere undersøgelse fra Rigsrevisionen kritiserer kommunerne for deres forvaltning af handicapområdet, hvor alt for mange sager bliver afgjort forkert. Skal man kæmpe for at leve, få en kørestol eller anden hjælp, og er det tid til at slippe familierne fri? Hvordan møder vores fælles fremtidige Danmark børn og unge med alvorlige og kroniske sygdomme, sårbare og udsatte borgere?

Læs mereSe mindre

Deltagere:
Emil Falster – ph.d. og postdoc – Bevica Fonde
Stine Tryk – Næstformand i bestyrelsen – Kvie Søe Efterskole 
Jakob Sølvhøj – Handicap ordfører – Enhedslisten
Kira West – Formand for rådet for socialt udsatte
Hanne Bjørn - Folketingskandidat (C)
Moderator: Dorte Raahave Østerdal – Senior Sustanability Advisor – PFA

Lørdag den 18. juni kl. 09.00–09.45

Er vejen til en bedre verden via en ny generation af ledere?

Indhold:
’Purpose’ flytter ind på ledelsesgangen og er især for mange iværksættere en hjørnesten i deres virksomheder. Det gælder ikke mindst for Foreningen 5 Skoler, som opnår stor støtte fra erhvervslivets aktører.

Formålet med eventet er at sætte fokus på hvad potentielle partnerskaber mellem erhvervsliv og civilsamfund kan skabe af værdi. Arrangementet sætter også fokus på den nye generation af ledere. Er de mere impact-drevet end tidligere generationer? Og giver dette NGO’er nye muligheder for at indgå impact partnerskaber med for eksempel private virksomheder? 

Læs mereSe mindre

SLOW, der leverer ’nature-positive’ kaffeløsninger til virksomheder, bidrager til debatten med deres indsigter i arbejdet med formålsdrevne virksomheder. UNICEF spiller også ind med interessante data, da de ser en markant stigning i partnerskaber. Danmarks underholdningsorkester og The Human Practice Foundation supplerer med spændende indsigter ind i debatten.
 
Deltagere:

Alexander Stig Nielsen – Medstifter – SLOW – nature-positive coffee
Maren Elise Skjerlie Gilling – Co-CEO og Grundlægger – Foreningen 5 Skoler
Susanne Dahl – Generalsekretær – Unicef
Pernille Kruse Madsen – Founder - CEO – Human Practice Foundation
Andreas Vetö – Direktør – Danmarks underholdningsorkester 
Moderator: Emilia van Hauen – kultursociolog, forfatter og foredragsholder

 

Ændringer i programmet kan forekomme.