Uddannelse & mentorordning

WutomiAgri

WutomiAgri er et selvstændigt projekt under den danske organisation, Assist, som er en nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, der fortrinsvis satser på langsigtet udviklingsbistand. I Assist arbejder vi alle frivilligt, da vi drives af at se vores projekter gøre en forskel for medmenneskers levevilkår.

Der findes ikke andre praktiske landbrugsskoler i Mozambique som WutomiAgri. Med ”learning by doing” dygtiggør vi unge landmænd til at drive forretning, gå foran i deres lokalsamfund og selvstændigt at træffe vigtige valg i livet.

Danske og mozambiquiske ildsjæle gik foran i opstarten af WutomiAgri i Mozambique i 2009. Siden har 60 unge mennesker fra landdistrikter taget en praktisk landbrugsuddannelse med fokus på iværksætteri. Skolen har i dag dedikerede medarbejdere og en lokal forening, der styrer arbejdet. I 2015 blev en dansk venskabsforening til opbakning af arbejdet etableret. I september 2017 har ildsjæle fra venskabsforeningen opstartet Wutomi Genbrug, hvor overskuddet går til landbrugsskolens drift.

WutomiAgri møder et enormt behov i Mozambique, hvor landbruget er et overset erhverv på trods af frugtbar jord og efterspørgsel på grøntsager og kyllinger. Vi udruster unge til iværksættere, der både vil og kan bryde mønstret af arbejdsløshed og fattigdom ved at drive rentabelt landbrug. Samtidig er målet, at eleverne efter endt uddannelse agerer initiativrige foregangsmænd for udvikling i egne lokalsamfund.

Der er omkring fire timers daglig undervisning i klasselokalet. Herudover lærer eleverne i marken, ved handel med skolens produkter, i det daglige liv på skolen, ved planlægning af egne kommende landbrugsprojekter samt ved besøg hos landbrugsforeninger, større bedrifter og organisationer for landbrug, iværksætteri og finansiering.
Skolen har i dag kapacitet til 16 elever og er udbygget med lærerboliger og elevværelser, undervisningslokale og kontorfaciliteter, kyllingehus og svinesti. Skolen har en hektar jord til dyrkning af grøntsager.

Fra starten har en solid lokal forankring haft en central vægt i arbejdet. Kun ved ejerskab hos foreningen og blandt medarbejderne kan vi sikre projektets overlevelse og bæredygtighed.

LIGNENDE SAGER

Changing Stories
Changing Stories er en dansk NGO der igangsætter intensive undervisningsforløb ledet af lokale unge til gavn for elever på nepalesiske folkeskoler, der er i fare for at droppe ud af skolen.
Projekt Forældreakademiets mentorordning
Forældreakademiet tilbyder: - Et unikt indblik barnets hverdag i skole og institution - Viden og værktøjer til forældrerollen Akademiet styrker forældreinvolveringen og -samarbejdet via uddannelse og styrket netværk, til gavn for lokalområdets børn.