Patientforening

Whiplashforeningen – Lær at leve med whiplash

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

At skulle leve med kronisk whiplash er en udfordring, som de færreste forstår omfanget af. Livet ændres på et splitsekund. Du kan have mange invaliderende symptomer. Du kan formentlig ikke tilnærmelsesvist klare det, du tidligere har kunnet. Læger og andre behandlere kan ofte ikke hjælpe dig. Du har måske været nødt til at indskrænke sport, sociale- og fritidsaktiviteter og måttet opgive dit arbejde, gå ned i tid eller finde en anden branche. Der kan gå år før dit forsørgelsesgrundlag igen er på plads. Omverdenen anerkender måske ikke, at du er handicappet og forandret. Du accepterer det måske heller ikke selv? 

At lære at leve med kronisk whiplash er en balancegang. Hver dag skal du prioritere hvilke opgaver, der skal klares og hvilke der kan vente eller andre kan hjælpe med. Kræfterne må økonomiseres, og livet bliver ét stort og måske håbløst valg, fordi du gerne vil mere, end du reelt kan.

Derfor arbejder vi i Whiplashforeningen frivilligt for at hjælpe whiplashramte til at finde deres vej til at bruge livet igen. Vi er en lille forening med store ambitioner og vil gerne være flere medlemmer, så vi bliver mere synlige. 

Ofte har de skadede et helt basalt behov for at blive hørt, føle sig forstået og få hjælp til at forklare omverdenen, hvad det betyder at få kronisk whiplash og hvilke udfordringer, der følger med. Derfor lancerede vi i 2019 hjemmesiden "Whiplashguiden.dk" med støtte fra Offerfonden - en guide, der berører mange af de emner, der optager vores medlemmer og svarer på de fleste spørgsmål, der opstår, når livet pludselig vendes på hovedet. Mange finder deri endelig et sted, de har savnet, hvor de føler sig set, favnet og forstået, og samtidig kan blive vejledt i at bruge livet igen. 

Vores fokus er lige nu på at få udbredt kendskabet til Whiplashguiden.dk, så alle ved, hvor de kan søge hjælp fx som kronisk smerteramt, men også når skaden lige er sket mhp. at forholde sig korrekt i tiden efter skaden for at mindske risikoen for udvikling af kronisk whiplash! Ikke alle læger anerkender whiplashskader, idet skaderne sjældent kan ses, derfor bliver de skadede ofte ikke vejledt korrekt, og det kan give fatale følger i form af kronisk whiplash.

Derfor søger vi PFA Brug Livet Fondens støtte til at kunne nå endnu længere ud i befolkningen med budskabet om Whiplashguiden.dk og dermed hjælpe både de, der allerede er skadet, men i høj grad også de, der rammes fremover - for hvert år invalideres mere end 1.500 mennesker af whiplash! 

LIGNENDE SAGER

GBF Gigtramte børns forældreforening
GBF er et netværk for hele familien. Samværet med ligestillede, både voksne som børn - er uundværligt i en hverdag med skole, fritid, venner og familie- der ofte er uforstående overfor de udfordringer familien oplever, når et barn får konstateret gigt.
Lyle
Mennesker med blodkræft ser ikke syge ud. Måske de ikke selv kan mærke deres sygdom. At føle sig rask og dog med en livstruende sygdom giver mange indre konflikter. Patientforeningen Lyle ønsker hjælp til psykologbistand, så energien kan bruges til helbredelse og livskvalitet.
Organdonation – ja tak!
Støt Organdonation – ja tak! så vi kan forbedre organdonation i Danmark og støtte de 1.000 vis af familier, hvor mor, far, søster eller bror er ramt af alvorlig kronisk sygdom som følge af organsvigt. Sammen kan vi redde liv.