Sygdom & sorg

Videnscentret Fertility Care

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Fertilitetssygeplejersker hjælper på frivillig basis mennesker ramt af sorg og kriser ift. barnløshed og fertilitetsbehandling

De psykiske og sociale konsekvenser i forbindelse med ufrivillig barnløshed er generelt oversete, selvom de har stor indflydelse på den enkelte, familierne og samfundet og selvom ufrivillig barnløshed er den mest udbredte folkesygdom blandt kvinder og par i aldersgruppen 25-44 år i Danmark. Ufrivilligt barnløse er i risiko for at opleve eksistentielle kriser med reaktioner som sorg, depression, angst, stress, skyld, skam, jalousi, social isolation, problemer i parforholdet inkl. seksuelle vanskeligheder, udfordringer med arbejdsliv og karriere, samt en generel følelse af meningsløshed og kontroltab.

Fertility Care er nonprofit, velgørende forening, som tilbyder gratis telefonrådgivning til alle, der er berørt af ufrivillig barnløshed. Vi blev stiftet takket være en privat donation, der blev ydet ud fra en idealistisk tro på sagen. 

For at sikre størst mulig samfundsnytte af vores tilbud, er det vigtigt at der er maksimal tilgængelighed uden sociale og økonomiske barrierer. Barnløshed rammer alle samfundslag og tilbuddet er derfor landsdækkende og gratis. 

Vores telefonrådgivning

 • Gratis og fortrolig
 • Kan gennemføres hjemmefra
 • Et let online bookingsystem
 • En rådgiver med en sundhedsfaglig baggrund og med specialekendskab

Vores rådgivere

 • Er fertilitetssygeplejersker og jordemødre fra landets fertilitetsklinikker, der arbejder på 
  frivillig basis. 
 • Får efteruddannelse samt faglig sparring og løbende supervision.

Hvad hjælper vi de barnløse med?

 • Hvordan forbereder man sig mentalt og praktisk på at skulle gennemgå fertilitetsbehandling?
 • Hvordan man finder frem til egne ressourcer og handlemuligheder?
 • Hvordan undgås at fertilitetsproblemet ikke overskygge andre dele af livet?
 • Hvordan håndterer man uønsket social tilbagetrækning og problemer i parforholdet?
 • Hvordan afhjælper man sorg og krise ifm. med mislykkede graviditetsforsøg og aborter?
 • Hvordan findes mening og retning i livet hvis barnet ikke kommer?
 • Hvordan er man opmærksom på tegn på stress, angst og depression som kræver yderligere behandling?

Det seneste år har vi oplevet en støt stigende efterspørgsel på vores telefonrådgivning. Vi er pt. 5 rådgivere og vi har brug for støtte til at rekruttere 15 yderligere.

En stemme på os vil derfor være en hjertevarm hjælp til de mange, der kæmper med barnløshed og som har brug for vores hjælp. 

LIGNENDE SAGER

3PDK – De 3 principper i Danmark
3PDK er en non-profit forening, der arbejder med at udbrede kendskabet til de 3 principper kaldet livskraft, tanke og bevidsthed. Denne forståelse har hjulpet rigtig mange mennesker ud af stress, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser.
Bedre Psykiatri Randers
Jens-Peter er formand for Bedre Psykiatris lokalafdeling i Randers og han har viet sit pensionistliv til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Hans telefon er åben døgnet rundt og han har allerede fået over 1000 henvendelser i år.
Foreningen RO
Foreningen RO tilbyder kvalificeret støtte til følelseslivet til alle i fertilitetsbehandling gennem netværksbaserede gruppeforløb og andre meningsfulde aktiviteter med det formål, at støtte patienterne igennem deres behandlingsforløb.
Organdonation – ja tak!
Støt Organdonation – ja tak! så vi kan forbedre organdonation i Danmark og støtte de tusindvis af familier, hvor børn, unge og deres forældre samt søskende lever med alvorlig kronisk sygdom som følge af organsvigt. Sammen kan vi redde liv.
Scleroseforeningen
Hver dag får ca. 2 personer den kroniske diagnose sclerose. Scleroseforeningens hovedformål er at støtte personer med sclerose, men også deres pårørende. Foreningen bidrager desuden til forskning i sygdommen gennem indsamlede midler.
SMILET (SMILFonden)
SMILET – kreative værksteder på Rigshospitalet og AUH, som gør at børn og unge kan glemme alt om sygdom for en stund, mens de er i et kreativt univers. SMILET afhjælper hospitalsangst, gør behandlinger lettere og bidrager til nye venskaber.