Velgørenhed

Ventilen Danmark

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, der i snart 25 år har arbejdet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. På landsplan driver Ventilen 22 lokale tilbud rettet mod unge mellem 15-30 år, der føler sig alvorligt ensomme. Målet er at hjælpe de unge ud af deres ensomhed ved at tilbyde et fællesskab med andre unge, hvor de laver aktiviteter sammen – og hvor de kan tale om deres ensomhed. Ventilen tilbyder de unge et trygt rum, hvor de kan få trænet deres sociale kompetencer og få øget deres selvværd og deres evner til at danne og vedligeholde relationer til jævnaldrende. På nationalt plan indsamler og udvikler Ventilen også viden om ungdomsensomhed og redskaber til at forebygge og afhjælpe det. 

De unge er den aldersgruppe, hvor ensomheden rammer hårdest. Faktisk føler 22 % af unge i Danmark mellem 16 og 24 år sig ensomme. Ensomhed er, ligesom andre typer mistrivsel, et alvorligt og stigende problem blandt danske unge. Langvarig ensomhed øger risikoen for at udvikle depression, angst, social fobi, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og selvmordstanker. Ensomhed og isolation kan altså have store konsekvenser for den enkelte, men problemet har også konsekvenser på samfundsniveau. Det kommer bl.a. til udtryk ved øget frafald fra uddannelser samt vanskeligheder ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og på sigt også dårligt fysisk helbred. Ensomhed blandt unge er tabuiseret, og det betyder, at unge, der har følelsen, ofte er skamfulde og bebrejder sig selv deres situation. Skammen er med til at gøre det sværere for dem at søge hjælp og ændre deres situation. Ventilen arbejder med et ung til ung-princip. I vores lokale tilbud betyder det, at de frivillige har nogenlunde den samme alder, som de unge, der kommer i tilbuddet. Aldersligheden giver mulighed for, at de unge, der føler sig ensomme, og de frivillige udveksler erfaringer og inspirerer hinanden og kan spejle sig i hinanden. I hele organisationen er det bærende, fordi Ventilen er udviklet og drevet af unge frivillige. Både lokalt og nationalt. Det betyder, at Ventilen som organisation altid ved, hvor de unge er og hvad der fylder i et ungdomsliv. Og at Ventilen på den måde ærligt og reelt kan være de unges stemme, når det handler om at sætte ord på ungdomsensomhed og ungdomslivet generelt.

  

LIGNENDE SAGER

Egebæksvenner for ukrainske flygtninge
Vi ønsker at indstille Egebæksvenner, som hjertesag, så vi med disse midler kan arrangere udflugter og aktiviteter for vores kære ukrainske venner, der midlertidigt bor på den gamle Egebæk skole i Nærum. Disse oplevelser vil bringe positive minder.
Foreningen for Ukrainske Flygtninge i Danmark
Foreningen hjælper til dagligt de ukrainske flygtninge med utallige ting, i forhold til at få de ukrainske flygtninge til at få etableret et liv i Danmark – herunder alle de praktiske ting der følger med til at blive bosat i et andet land såsom at søge om kommunal støtte, få sig et arbejde og meget mere.
Red flere liv ved hjertestop med Mobile Hjertestartere
Begrebet "Hjerteassistenter", er frivillige fagfolk indenfor akutberedskab, med egen bil og hjertestarter, som rykker ud til hjertestop, ved hjælp af en app på mobiltelefonen, som er koblet op mod regionens alarmcentral. GENIALT I LANDOMRÅDER !
Kræftens Bekæmpelse – Lemvig lokalafdeling
Kræftens bekæmpelse lokalforening er en forening der drives af en frivillig bestyrelse på 9 personer, hvor fokus er på at hjælpe kraftramte.
Sport X Charity
Sport X er en 100 % frivillig udendørs træningsforening i Aarhus, som bruger sit stærke fællesskab fra foreningen til at rejse ud i verden og forsøge at give glæden ved sport og træning videre til børn og unge fra kriseramte og ofte oversete områder.
Svovlstikkerne – Næstved
Svovlstikkerne er en lille hjælpeorganisation af frivillige, som prøver at gøre julen bare lidt bedre for dem, som ikke har råd til at holde en jul, der bare ligner den du og jeg kender og holder år efter år. Især børnene ligger os på sinde!
Tisvildehusets seniorkvinder
Netværk for byens seniorkvinder, hvor vi indgår i fællesskaber ud fra devisen; ”Vi giver til hinanden”. Man bliver inviteret og ledsaget af en anden kvinde. Alle får indflydelse på de aktiviteter, som opstår ud fra deltagernes ønsker/behov.