Hjemløse & socialt udsatte

Værket - Netværk for ensomme Voksne

Links

Værket blev startet i 2015 med det formål at afhjælpe ensomhed blandt voksne ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk. Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af Velux Fonden, og der er i dag etableret netværksgrupper over hele landet.

 

En netværksgruppe består af ca. 10-12 deltagere, der mødes sammen med frivillige om forskellige aktiviteter og øvelser. Øvelserne er en fast del af alle netværk og skal støtte erfaringsudveksling og samtaler og give redskaber til at håndtere ensomheden. Deltagerne og de frivillige bestemmer sammen hvilke aktiviteter de skal lave i netværksgruppen. Den fælles aktivitet kunne være madlavning og fællesspisning, da det danner en uformel og hyggelig ramme omkring fællesskabet. Det kan også være gåture, biograf- og museumsbesøg eller cafeaftener. Det afgørende er dog ikke hvad man laver, men at man gør det i et godt og trygt selskab.

LIGNENDE SAGER

Brugernes Førerhunde Ordning
Brugernes Førerhunde Ordning (BFO) hjælper blinde og svagsynede med at genvinde deres uafhængighed og frihed gennem træning og udplacering af førerhunde i hele Danmark.
Det Runde Bord
Det Runde Bord formidler gratis overskudsmad til socialt udsatte. Der formidles hundredtusindvis af måltider til udsatte mennesker, mennesker, der kæmper med sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed og prostitution mv.
Projekt Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Sct. Nicolai Tjenesten
Alle Tunge Tanker Kan Deles...