Uddannelse & mentorordning

Skolegang til 500 børn i Tanzania

Katja Harwitz er formand og stifter af foreningen Tanzania Sct. Gemma, Childrens Forundation. Katja var frivillig på skolen og børnehjemmet i 2014 og har siden gjort et stort stykke arbejde for at hjælpe både børn, unge og ældre i lokalområdet. Foreningen har tidligere bygget 11 toiletter, som dengang reddede skolen fra lukning. Derudover er der blevet bygget skolekøkken, svinefarm, hønsefarm og 3 klasselokaler, som har sikret yderligere 150 børn skolegang. Det nye projekt er at bygge en Secondary School, som vil give skolegang til 500 elever og dermed sikre dem en uddannelse og bedre fremtid. Derudover vil en Secondary School give nye arbejdspladser til lokalområde, idet der både skal ansættes faglærte skolelærere, samt ufaglærte til bl.a. Køkkenet, rengøring og buskørsel.

Sct. Gemma er en skole i Tanzania, der er drevet af 6 søstre, 20 lærere og 15 andet personale, som brænder for at skabe en tryg hverdag og fremtid for skolens 554 elever og deres familier. Skolen er en lille oase midt i et fattigt samfund. Her får børnene udover deres skolegang mad to gange om dagen, og de lærer de nødvendige kundskaber for at komme videre i livet.
En del af børnene på Sct. Gemma bliver sponsoreret af mennesker fra Europa. Andre børn er Masaier, hvor hele familiens økonomi er puttet i at give ét barn skolegang og forhåbentlig en uddannelse.
Børnene brænder for at gå i skole, og hverdagen er fyldt med sang og glæde, fordi de ved, at de har fået en helt særlig gave, som mange af deres venner og søskende ikke har.

Børnene på Sct. Gemma kan i dag kun gå på skolen til de er 14 år og har færdiggjort 7. klasse. Herefter burde børnene fortsætte videre på Secondary School, som udgør de sidste 6 og helt afgørende år af børnenes uddannelse, idet et skoleforløb uden Secondary School ikke er adgangsgivende til nogen form for uddannelse i Tanzania. 
Men der findes ingen Secondary School i området, og kun få familier har råd til at flytte på kostskole langt væk. Det har store konsekvenser for hele udviklingen af lokalområdet, som rummer et enormt potentiale.

Foreningen Tanzania Sct. Gemma Children’s Foundation søger derfor midler til at bygge en Secondary School. Et projekt, som er budgetteret til at koste 2,4 mio. Jorden hvor skolens overbygning skal ligge er allerede købt. Samtidig er tegningerne lavet, og projektet er klar til at gå i gang så snart midlerne er indsamlet. Hele byggeriet bliver varetaget af lokale håndværkere, ligesom der kun benyttet lokale materialer.

LIGNENDE SAGER

NGAYEN SCHOOL FUND
NGAYEN SCHOOL FUND blev startet I 2009 og har til formål at støtte skoler i en fattig provins i Gambia. Vi støtter skolerne med forskellige former for projekter, for at forbedre undervisningen og deres generelle vilkår I dagligdagen.
Uddannelse til børn i slummen
n’Give forsøger at få unge ud af slummen i Kenya gennem uddannelse. I slummen ender mange børn i kriminalitet eller prostitution. Man skønner at 66 procent af 16-årige piger regelmæssigt bytter sex for mad.