Hjemløse & socialt udsatte

Center for Magtanalyse - Tal om vold - støttegruppe til voldsudsatte mødre

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Tal om vold er et af Center for magtanalyses tre hovedområder. 

Vold starter i sproget – og det er dér, vi stopper den.
Center for Magtanalyse er en non-profit organisation, der stræber efter at forebygge fysiske og psykiske former for vold. Vi vil udvide den kollektive viden om vold gennem innovativ og nytænkende uddannelse, forskning, støttetilbud og viden om vold for aktivt at forebygge volden.

“Tal om Vold” har til formål at tage voldsudsathed ind i fællesskabet. Støttegrupperne har fokus på forholdet mellem samfund og individ. I CMAs støttegrupper inviteres op til 4-6 mødre ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i Odense eller online, i 2 timer pr. gang. Støttegrupperne er et landsdækkende tilbud, 

Helt konkret kommer dette til at udmønte sig i et forløb beregnet til at deltagerne selv ender med at være dem som skaber forandring fremadrettet gennem egne projekter struktureret af CMA.

Del 1
Den første del af projektet handler om videndeling og rekruttering. Det er væsentligt, da vi gennem erfaring ved at tidligere voldsudsatte kan have svært ved at se sig selv som netop ofre for vold. Vi vil derfor tilbyde viden om vold, om at være udsat for vold, og promovere tilbuddene til dem som har brug for støtte.

Del 2
Den anden del af projektet lader deltagerne indgå i en guidet helingsprocess i grupper, der hovedsageligt består af andre udsatte med lignende erfaringer. Her vil vi skabe et trygt rum, hvor der kan gives plads til de følelser, der kan opstå i forbindelse med at hele fra erfaringer med vold. Under hele forløbet vil gruppen vejledes af en psykologifaglig person, som er uddannet i at håndtere helingsprocessen.

Del 3
Som supplement til anden del af projektet vil deltagerne blive tilbudt en plads i et efterværn - netværksgrupperne. Meningen med disse efterværn er at fortsætte den helingsproces som startes i støttegrupperne, ved at lade deltagerne bruge værktøjerne de har lært, til at arbejde med personlige mål for deres helingsproces. Netværksgrupperne er styret af deltagerne, men vil undervejs blive vejledt af en coach, som er en tovholder og ressourceperson for grupperne, som vi i CMA supplerer. 

LIGNENDE SAGER

Plads til alle – DcH Næstved
I DcH Næstved synes vi det er vigtigt at tilbyde et fællesskab for alle. Derfor har vi startet et samarbejde med socialpsykiatrien, for at alle kan være en del af fællesskabet.
Det Digitale Værested
Det Digitale Værested startede under Coronaen og står for pt. 750 borgeres daglige digitale kontakt med omverdenen. Det digitale værested uddanner frivillige holdledere til at varetage aktiviteter for de øvrige brugere.
Foreningen Gadeliv
Foreningen Gadelivs formål er at styrke livskvaliteten for socialt udsatte gennem en meningsfuld hverdag skabt af social beskæftigelse i arbejdsfællesskaber, der giver økonomisk gevinst, tro på egne evner og udvidet socialt liv
Hugs & Food
Hugs & food er et værested for hjemløse i indre by i København
Musik & Trivsel
Musik & Trivsel har fundet opskriften på hvordan musikkens unikke evne til at skabe relationer og sociale fællesskaber udnyttes til fremme af trivsel og mental sundhed blandt socialt udsatte.
SAM (Sociale Aktiviteter og Motion)
SAM (Sociale Aktiviteter og Motion) Foreningen er for alle socialt udsatte i Randers kommune. SAM er socialt samvær gennem sjove og interessante aktiviteter i centrum.
Varmestuestrik Danmark
Frivillige strikker til hjemløse og socialt udsatte i hele Danmark. Over 1000 strikkere er med til at gøre en forskel i den kolde tid med varme strømper, vanter, huer, m.m., som efter ansøgning uddeles gratis.