Sygdom & sorg

Synslinjen

Formålet med Synslinjen, er at yde støtte og vejledning til mennesker, der mister synet helt eller delvist samt deres pårørende, så de bliver bedre rustet til at håndtere et liv med et synshandicap.

Mange mennesker kommer på et tidspunkt ud for at skulle takle de udfordringer, der følger med et nedsat syn. At miste synet helt eller delvist medfører altid alvorlige vanskeligheder i hverdagen. Et synstab har betydning for stort set alle dagligdagens gøremål; det meste i hverdagen må gøres på en ny måde lige fra personlig hygiejne over opgaver i hjemmet til befordring, uddannelse, arbejde, fritid og samvær med familie og venner. Konsekvenserne er naturligvis mere eller mindre indgribende afhængig af synstabets omfang, men for alle er det indgribende.

Hvert menneske vil opleve det forskelligt, men alle vil have glæde af at tale med andre, der har oplevet et synstab. Nogle vil hurtigt finde sig til rette i den nye livssituation, for andre er der en betydelig risiko for isolation med alvorlige psykiske problemer til følge. Med telefonrådgivningen Synslinjen har vi mulighed for at give mennesker, der mister synet helt eller delvist, den støtte, rådgivning og hjælp, som de har brug for. Dette vil på sigt kunne føre til en hurtigere oplevelse af selvstændighed og øget livskvalitet. På øjenafdelingen, AUH, oplever personalet ofte, at patienter har behov for rådgivning, støtte og hjælp. En hjælp, der rækker ud over, hvad afdelingen kan tilbyde. Med etablering af denne telefonrådgivning ønsker øjenafdelingen i Aarhus og Dansk Blindesamfund Østjylland at samarbejde om vejledning og støtte til de borgere, der i forbindelse med et synstab kan have brug for hjælp. Projektet er organiseret med en styregruppe, en projektleder samt 6 telefonrådgivere. Der er tale om frivilligt arbejde. Rådgiverne har gennemgået et grundig uddannelsesforløb. Rådsøgende kan henvende sig anonymt til Synslinjen. En gang hver måned er 2 repræsentanter fra rådgivergruppen på øjenafdelingen, AUH.

Formålet hermed er for det første at være synlig overfor personalet, så de bliver opmærksomme på, at rådgivningen eksisterer. For det andet er formålet at give borgere, pårørende og personale mulighed for at få et personligt møde med rådgiveren. Synslinjen er et pilotprojekt, der løber over to år frem til 1. december 2018.

Vi håber alle, at vi kan skabe mulighed for, at Synslinjen kan fortsætte efter den dato, for vi kan mærke, at vi gør en forskel for de mennesker der har fundet frem til os.

LIGNENDE SAGER

BrandFolkenes Cancerforening
BrandFolkenes Cancerforening støtter brandfolk som rammes af kræft.
ExcaliCare og Cool Camp - når sygdom bliver til styrke
ExcaliCare laver aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps, kaldet Cool Camps, for kræftramte unge og deres søskende i alderen 12-17 år. Målet er at de unge kan få et liv, hvor oplevelserne med alvorlig sygdom også betragtes som en styrke.
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
At miste ved selvmord kan være meget ensomt, da det er et område der stadig er omgærdet med tabu. Foreningen er medskabende for nærvær, fællesskab og mulighed for at dele sine erfaringer med mennesker i samme situation.
OvaCure - At helbrede æggestokkræft er vores hjertesag
OvaCure er en sygdomsbekæmpende forening. OvaCures hjertesag er at starte og drive forskning med potentiale til at helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Der findes i dag ingen helbredende behandling for flertallet af kvinder med æggestokkræft.
Team Rynkeby
Team Rynkeby samler penge ind til børn med kritisk sygdom i hele Norden. Rynkeby Foods A/S dækker projektets centrale omkostninger, hvilket betyder, at alle de penge, som Team Rynkeby samler ind, går ubeskåret til organisationer i hvert land.