Sygdom & sorg

SuperSnøren - verdens vigtigste fortællesnøre

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Børnecancerfonden har siden 1995 arbejdet målrettet på at forbedre vilkårene for børn med kræft og deres familier – gennem forskning, oplysning og direkte støtte. Børn med kræft kæmper en kamp, de ikke kan vinde alene – selvom de er meget stærkere, end vi aner. Vi voksne skal være en samlet styrke, der holder vores syge børn i hænderne. En styrke, der arbejder for, at børn kan få lov at være børn.

Børnecancerfonden har siden 2015 finansieret SuperSnøren – en simpel snøre med perler, som motiverer børn med kræft under behandlingen og hjælper hele familien med at sætte ord på sygdommen og huske forløbet.

Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag for danske børn over 1 år. Behandlingen strækker sig over flere år, og 500-600 børn er årligt i behandling for deres kræftsygdom i Danmark. Alle børnene bliver tilbudt en SuperSnøre med farvestrålende perler, der symboliserer de forskellige dele af behandlingen og illustrerer, hvad der for barnet er abstrakt. SuperSnøren har fx en perle for indlæggelse, en for røntgenbilleder, en for kemoterapi og en for operation. Perlerne hjælper også det kræftsyge barns forældre og personalet på afdelingen med at forberede barnet på, hvad der skal ske næste dag. Når behandlingen er færdig, er snøren et minde om en intens tid, og den ender i de fleste tilfælde med at være flere meter lang. For familier, som mister deres barn til kræftsygdommen, får SuperSnøren ofte en særlig plads i hjemmet.

”Vi fik SuperSnøren næsten lige, da vi var blevet indlagt. Og så blev det ligesom en form for præmie. Hver gang Sia havde været igennem noget, så fik hun den her perle for det. Men SuperSnøren fungerede også godt som formidlingsværktøj. Det kan være svært for en 3-årig at sætte ord på de ting, der sker. Den ene dag er man i børnehave og lige pludselig på hospitalet. Og man skal blive der,” fortæller forældrene til Sia, der som 3-årig fik konstateret leukæmi-formen, ALL.

”Jeg er glad for min kæde, for så kan jeg se, hvad jeg har oplevet (…) Jeg har fået den her perle, fordi jeg har fået kemo. Jeg har 54 af dem (…) Prøv at se. Det her er min ambulance. Det er en ambulance, fordi jeg har været i en ambulance,” fortæller 4-årige Sia.

Som privat fond baserer Børnecancerfondens arbejde sig alene på gaver og donationer. Hvis vi fortsat skal kunne tilbyde den farvestrålende SuperSnøre til alle børn med kræft i Danmark, har vi brug for jeres støtte. Vi håber, I vil være en del af styrken for børn med kræft.

LIGNENDE SAGER

Atopisk eksem - du kan ikke klø det væk, men sammen er vi stærkere
Atopisk Eksem Forening er en patientforening for personer med atopisk eksem, også kaldet børneeksem samt deres pårørende. Foreningen arbejder for øget kendskab til sygdommen samt hurtig og god behandling til alle patienter.
Det Kærlige Måltid
Det Kærlige Måltid er en fantastisk nystartet non-profit organisation, der lærer frivillige unge at lave god og sund mad, som leveres uden beregning med en kærlig hilsen i måltidstasken til akut alvorligt syge og deres familier i Aarhus Kommune.
Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Forældreforeningen er bygget op omkring frivillige og ulønnede kontaktpersoner. Kontaktpersoner der selv har mistet et barn, men som har gennemlevet den værste smerte og sorg, og som har det fornødne overskud til at hjælpe nyramte forældre i sorg.
Håb i Psykiatrien
Vi ønsker at inspirere patienter i behandlingspsykiatrien til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og/eller pårørende i fælleskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb.
Øjenforeningen: Bedre behandling – færre blinde
Ingen fortjener at blive blind som følge af en øjensygdom. Derfor finansierer Øjenforeningen den forskning, der flytter behandlinger – så du i stedet for at blive blind, bliver behandlet.
Parkinsonforeningen
Parkinsonforeningens 10.000 medlemmer kan få rådgivning, kurser og socialt samvær i 70 klubber landet over. Foreningen varetager patienters og pårørende interesser, og fylder 40 år i 2020.
Spin For Lungerne
Foreningens formål er at støtte og arbejde for børn og unge mennesker, som har en lunge og/eller luftvejssygdom. Foreningen uddeler støtte til hjælp i hverdagen for familier med lungesyge børn og unge.
Et nyt liv – et ædru liv
Tjeles venner hjælper økonomisk dårlige stillede enkeltpersoner med at blive ædru for livet.