Patientforening

Stressforeningen

Stadig flere danskere bliver syge af stress; unge, gamle, varme hænder, kolde hænder – stress rammer bredt. De fleste kender én, der har været syg af stress og ved måske fra dem selv, hvor svært det kan være at tackle stress-sygdom. Stress er nemlig for mange stadig forbundet med skam, skyldfølelse og frygten for stigmatisering.
Trods de alarmerende tal og den store viden, der findes på stressområdet, er den eksisterende hjælp til stressramte og pårørende på nuværende tidspunkt meget tilfældig og helt utilstrækkelig. Hvilken hjælp man får afhænger nemlig i høj grad af personens ressourcer, netværk, økonomiske formåen, bopælskommune og om man befinder sig på eller udenfor arbejdsmarkedet. Mange stressramte og deres pårørende er derfor overladt til selv at opsøge viden og finde vej i junglen af især private udbydere på stressmarkedet.

Derfor har Danmark hårdt brug for en uafhængig interesseorganisation, der kan medvirke til at afhjælpe og forbedre vilkårene på området samt gøre det muligt for alle at opnå kvalificeret rådgivning, hjælp og behandling. Stressforeningen er en 13 år gammel patientforening og interesseorganisation. Vi er udelukkende drevet af frivillige, - frivillige der selv har haft stress tæt inde på livet eller har en stor interesse for området. For os er det en hjertesag at give stemme til dem, der er ramt eller har været ramt af stress og deres pårørende.

Vi vil gerne kunne imødekomme det store udækkede behov og den stigende efterspørgsel på vores hjælp, men skal vi have mulighed for det, så har vi brug for en økonomisk håndsrækning. Støtte fra PFA Brug Livet Fonden vil i den sammenhæng have stor betydning for os, da det vil kunne bidrage til at realisere vores store ønske om at etablere, udvikle og drive en landsdækkende gratis anonym telefonisk stressrådgivning, bemandet med tidligere stressramte, psykologer og socialrådgivere med fast åbningstid på alle hverdage. Desuden vil vi gerne kunne oprette et forum for unge stressramte, som er en stor men overset gruppe og sidst men ikke mindst vil støtten kunne bidrage til at udbrede vores netværksgrupper til hele landet.

LIGNENDE SAGER

Calve Legg Perthes
Calve Legg Perthes er en hoftesygdom, som kun rammer børn. Hofteknoglen smuldrer, det medfører smerter og stivhed samt rigtig mange begrænsninger. Det er indgribende for hele familien og endnu værre er, at omverdenen ikke kender til sygdommen.
FAIM - Foreningen For Autoimmune Sygdomme
En diagnose kommer ofte som et chok - en reaktion man ikke bør være alene om - især ikke børn og unge. FAIM - Foreningen For Autoimmune Sygdomme vil etablere et frivilligt bisidderkorps, så ingen behøver at møde op alene.
Øjenforeningen – se hele livet
Ingen skal blive blinde af en øjensygdom, men alt for få tjekker deres syn og reagerer på forandringer eller synstab. Øjenforeningen hjælper dig med at beskytte dine øjne og arbejder for at bremse synstab hos børn og voksne i tide.