Hjemløse & socialt udsatte

Stop Spild Lokalt - en moderne Robin Hood-forening

Links

Foreningen Stop Spild Lokalt (Ringsted) formål går ud på at mindske spild. Det sker både ved afhentning fra butikker, men også via opslag fra private, der har ting til overs. Vi praktiserer en adfærd med gensidig tillid, der vil give folk værdigheden tilbage. Vi vil lære folk at reducere spild, samtidigt med at der skabes/udøves empati.

Overskudsmaden udleveres primært til økonomisk trængte. Vi startede med at udlevere fra en butik 23/12-2017, og i dag har vi aftaler med flere supermarkeder. Der er p.t. 1618 medlemmer af Facebook-gruppen, og vi skønner, at vi har udleveret ca. 30 tons mad siden starten af december 2017. Dette er sket fra parkeringspladser og lånte lokaler, så brugerne og de ulønnede frivillige ønsker at få et fast udleveringssted, hvor der kan være åbent flere gange hver uge for afhentning af overskudsmad mm.

Når vi pludseligt får større mængder af overskudsmad, så udleverer vi direkte til f.eks. bosteder og plejehjem m.fl. Vi gør det både for at udnytte ressourcerne, men også for at vise ansatte og borgere at vi tænker på dem, og at vi påskønner de ansattes indsats. I nogle tilfælde dokumenteres det via opslag i Facebook-gruppen, hvis det er ok med modtagerne.

Hvis vi skulle være så heldige at komme i betragtning og ovenikøbet få bevilget nogle penge, så vil pengene blive brugt til istandsættelse af et lokale og indkøb til opstart af et fast udleveringssted i Ringsted. Hvis vi får et sted vil vi udlevere overskudsmad flere gange om ugen.


LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Førerhunde Ordning
At leve med et alvorligt synshandicap i en stadigt mere visuelt orienteret verden, er lidt af en udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente hos Brugernes Førerhunde Ordning, som brænder for at træne sunde og glade førerhunde af højeste kvalitet.
Den Frivillige Sundhedsrådgivning
Den Frivillige Sundhedsrådgivning er en fleksibel indsats for de mest udsatte kvinder i Reden Aarhus, som oftest slet ikke opsøger, eller alt for sent opsøger, hjælp i sundhedsvæsenet.
Etableringshjælp til voldsramte kvinder
Etableringshjælp til voldsramte kvinder fortjener anerkendelse og støtte som hjertesag for det store arbejde, den gør som frivillig forening, der betyder kortere tid for familierne på krisecentre inden de kan blive etableret sikkert i ny bolig.
Foreningen: Hunde, tips og hygge
Foreningen: Hunde, tips og hygge er en nonprofit forening, der har til formål at hjælpe udsatte i Danmark med foder, loppemidler, i nogle tilfælde dyrlæge regninger mm til deres hunde
Kolding Madhjælp
Kolding Madhjælp hjælper almindelige borgere, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen, med overskudsmad fra dagligvarebutikker. Vi har det motto , at ingen skal gå sultne i seng. Vores bruger får maden ganske gratis.
PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse
PROJEKT HJEMLØS giver gratis mad og omsorg til Københavns hjemløse. Vi yder en vigtig indsats i weekenden, når andre væresteder holder lukket, mange glemmer at hjemløse også er sultne i weekenden.
Projekt UNIK – udsatte unges netværk i kommunerne
Projekt UNIK er en specialiseret, håndholdt hjælp til udsatte med et socialt og uddannelsesrettet sigte, der giver de unge motivation, håb, netværk og fællesskab. Projekt UNIK er et gratis tilbud for tidligere og nuværende anbragte unge ml. 15-30 år.
Roskilde Handi-Festival - indendørs festival for mennesker med særlige udfordringer
Roskilde Handi-Festival, en festival for mennesker med særlige udfordringer. Målgruppen er repræsenteret i foreningens bestyrelse og er med til at vælge hvilke bands der skal spille og det er en indendørs festival, der sikrer tilgængelighed for alle.
Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet
Den sociale ulighed i sundhed er stor, og derfor dør mange sårbare og socialt udsatte mennesker alt for tidligt! Unge studerende fra sundhedsfaglige uddannelser arbejder hver dag frivilligt i Foreningen Social Sundhed for at mindske denne ulighed.
Stop Spild Lokalt (Næstved)
Stop Spild Lokalt (Næstved) hjælper social udsatte i Næstved Kommune med overskuds-og dato varer dagligt.
Varmestuestrik.dk
Varmestuestrikkerne er frivillige der laver varme beklædningsgenstande til socialt udsatte i Danmark. Vi startede i 2006 i Nykøbing Sj. og siden har idéen bredt sig til hele landet.