Projekter

Stevnstrup Rideklub

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

For at vi kan fuldføre vores vision om at være rideklubben for alle mangler vi, at kunne favne de fysisk handicappede, derfor har vi netop indgået et samarbejde med en ridefysioterapeut, Linda Haar. Sammen vil vi skabe og udvikle ridning for personer med fysiske handicap. For at vi kan komme i mål med den drøm, skal vores rideklub opkvalificeres med forskellige ombygninger for, at den kan blive handicapvenlig.

Vi ønsker gennem projektet at åbne vores fantastiske klub og fællesskab op for flere brugere, og derved gøre sporten tilgængelig for alle.  Ridning og oplevelser med dyr og natur bidrager til fysisk og mental sundhed, som øger trivslen hos den enkelte. Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab. Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, postural kontrol, balance og muskelstyrke. Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Vi håber derfor gennem projektet at bidrage til øget livskvalitet hos nogle af samfundets svageste.

  

LIGNENDE SAGER

Dragør Roklub – Coastal Rowing
Dragør Roklub forsøger at fremme "Coastal Rowing". Det er en sport, der kan udøves af folk i alle aldre og baggrunde. Vores projekt vil fremme fysisk aktivitet og inklusion i samfundet ved at opfordre flere mennesker til at deltage i coastal roning og leve en sundere livsstil. Derudover har man som mål at gøre Coastal Rowing til en ny OL-disciplin.
Foreningen Samværd – Leg på plejehjem
Foreningen Samværd står bag projektet Leg på Plejehjem, som har til formål at skabe meningsfulde møder på tværs af generationer gennem musik, leg og samvær. Legestuen faciliteres af en musikvært og øger livsglæden hos alle parter.
Kyun Houng – Sydfyns Taekwondo klub
Sydfyns Taekwondo ønsker øget fællesskab og sammenhold med bonus på selvtillid og selvværd, et potentielt udfald af stævnedeltagelse, fællestræninger og hyggelige sammenkomster, hvorfor der søges midler for gennemførelse fra PFA Brug Livet Fonden.
VI-Senior: Netværk for etniske minoritetsældre
Trivselsagenter arbejder for TRIVSEL, TRYGHED OG MENINGSFULDE FÆLLESSKAB for etniske minoritetsældre fra 60+. Formålet er at øge de ældres livskvalitet og sundhed samt at hjælpe dem til aktiv deltagelse i samfundet.