Børn & unge

Specialsport.dk

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Specialsport.dk er en landsdækkende, non-profit NGO, som skaber adgang til foreningslivet for børn og unge med særlige behov og handicap.

Vi har hjulpet mere end 500 børn i gang med foreningsliv og opstartet mere end 35 nye foreningshold, hvor børn og unge med særlige behov og handicap også kan være med.

80 % af alle børn i Danmark er aktive indenfor foreningsidræt. Det tilsvarende tal for børn og unge i specialskolerne er kun 10 %. Hvorfor skal der være så stor forskel? 

Idræt og fællesskab gør en verden til forskel i et livslangt perspektiv
Forskning viser, at børn og unge med særlige behov og handicap, der aktivt udøver idræt i en forening, får et bedre voksenliv. Fordi deltagelse i foreningslivet:

  • Giver glæde og øget selvværd
  • giver venner og styrker sociale færdigheder
  • øger muligheden for at komme tættere på et almindeligt arbejdsliv 
  • reducerer behovet for støtte i hverdagen og øger muligheden for at bo selvstændigt

Yderligere nedsætter et aktivt idrætsliv risikoen for:

  • livsstilssygdomme
  • hospitalsindlæggelser
  • depression og angstlidelser

Vi skaber et overblik over idrætstilbud 

Det er umuligt at møde op, hvis man ikke kender adressen. Derfor kortlægger vi sportsmuligheder og udgiver fysiske og elektroniske Specialsport Guider med information om foreningstilbud til alle med særlige behov og handicap.

Konkrete løsninger til unikke behov

Tilbuddet skal passe til barnet og ikke omvendt. Derfor vejleder vi børn og unge til den bedst mulige sport og det rigtige foreningsmatch samt støtter familierne med dét, der er svært. Det kan fx være praktiske forhold som transport og økonomi, eller en særlig sårbarhed som skal håndteres. Hos Specialsport.dk gør vi os umage med at forstå det enkelte barns behov, og sammen finder vi konkrete løsninger, så træningen bliver ugens højdepunkt.

Sportspraktik gør flere specialskoleelever aktive i foreningslivet

Mange børn og unge med særlige behov og handicap tænker ikke, at de kan blive en del af et foreningsliv. Men det kan de, hvis de får en hjælpende hånd. Vi har blandt andet udviklet ’sportspraktik-metoden’ i samarbejde med specialskoler, hvor op til 70% af eleverne efterfølgende er medlem af en forening.

Vores drøm

Vi drømmer om at nå ud til hele Danmark. Med specialsport guider, inspiration og frivillig sportsstøtte, så alle børn og unge med særlige behov og handicap, kan få lov at blive inspireret til sport og få hjælp til at blive en del af det livsvigtige danske foreningsfællesskab.

LIGNENDE SAGER

Aldrig Alene
Aldrig Alene er en frivillig organisation, der hjælper børn og unge ud af ensomheden. Via en online-platform er det muligt anonymt for børn og unge mellem 13-25 år at vælge en fast frivillig at chatte med ubegrænset.
Børns Voksenvenner Lolland-Falster
Nystartet lokalforening på Lolland-falster. Vi etablerer venskaber mellem voksne og børn med et spinkelt netværk. Alle kan få glæde at et venskab. Voksne matches med børn af uddannede matcher.
Børn & Unges mærkesager
Vi er en frivillig forening der ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Vores projekt er at lave en konfirmations/nonfirmations 3-retters menu til udsatte og økonomisk trængte familier i hele Danmark.
Det Nationale Rettighedsråd (UNICEF)
Det Nationale Rettighedsråd er talerør for UNICEF Danmarks Rettighedsskoler. De 10 elever i Rådet sætter i 2023 fokus på børns rettigheder i klimakampen. Rådet udarbejder bl.a. en klimaresolution med anbefalinger til politikere, voksne og andre børn.
Foreningen Danmarks Børn
Frivillig forening igennem 20 år, der hjælper familier og børn og unge.
Girltalk.dk
GirlTalk er en NGO, der arbejder for at styrke unge piger og kvinders trivsel og mentale sundhed. GirlTalk tilbyder rådgivning, gruppeforløb og information til piger & unge kvinder samt forældre, fagfolk og pårørende.
Gruppechat.dk
Gruppechat.dk er et digitalt frirum, hvor unge trygt kan dele svære tanker og følelser i fællesskab med andre unge. Gruppechat.dk er på den måde ikke “kun” et digitalt fællesskab, men et tilbud om støtte, tryghed og forståelse med andre.
Hastrup FC
Foreningen giver beboere i lokalområdet mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan under DBU og er med til at skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.
Heltecamps (Børneulykkesfonden)
Heltecamps er et sommerferietilbud til familier med børn i alderen 5-14 år med (kronisk) sygdom eller handicap. Sammen glemmer vi sygdommen for en stund og lader naturen, fællesskabet, legen og nye oplevelser være i fokus.
Unge Hjerner (Hjerneskadeforeningen)
Unge Hjerner er for unge mellem 15-35 år, der alle har fået en skade i hjernen. I Unge Hjerner lærer de unge nye veje, de sparrer med hinanden, de lærer at håndtere den nye situation de står i og de bliver en del af et unikt og hyggeligt fællesskab.
HOME-START
Alle børn fortjener en god start på livet. HOME-START Familiekontakt forebygger opbrud og kriser. Vi giver vi pressede småbørnsfamilier venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp fra frivillige familievenner, der besøger dem ugentligt i hjemmet.
Ildsjælene
Ildsjælene er en forening der med Elefanten Fjolle i spidsen afholder legedag, børneløb og juletræsfest for børn der kæmper med ensomhed, diagnoser og handicaps. Foreningen har 40 medlemmer i alderen 17-80 år og de brænder for det, de gør!
Indre Styrke (Human Practice Foundation)
Man bliver så trist, når man læser, at børn og unges mentale trivsel er faldet - igen. Hvornår stopper det, og hvad kan vi i fællesskab gøre, for at opbygge børns Indre Styrke så de tror på sig selv og bedre kan navigere i de daglige udfordringer?
Kærbo Rideklub
Vi søger midler til vores rideskole, som skal flyttes i landlige omgivelser. Vi er nemlig en rideskole, som er til for alle - også børn og voksne, som har det svært i miljøer med mange forstyrrelser, såsom trafik og støj fra by.
LyLe
Blodkræft er en skjult kræftform, der årligt rammer ca. 3600 danskere og deres familier – desværre ofte med dødeligt udfald og/eller skilsmisse.
Øens Dyr
Øens Dyr giver et "frirum" for unge med udfordringer. Alt hvad man beskæftiger sig med, bliver kompetencegivende. Dyrene bringer alle sammen, og man kan altid henvende sig til det personale, når man har brug for hjælp eller en trygheds snak.
Skolens Venner
Skolens Venner er en frivillig forening, der arbejder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel og læring i skolen. En skoleven kommer 2-4 timer om ugen i en fast klasse, og bidrager til at styrke børns personlige, faglige og sociale trivsel.
Stoop.nu
ORD SÆTTER SPOR blandt børn og unge mennesker. Stoop.nu arbejder målrettet og anderledes på at ændre trivslen og mobbe kulturen i Danmark!
Team Ønskeland
Team Ønskeland det mest fantastiske cykelhold for børn, der har brug for en ekstra hånd. Børnene trænes op til at cykle fra Nordjylland til København med hjælp fra frivillige trænere.
Tønder Ungdomsbrandværn
TUBV gør en kæmpe indsats for at vise de unge hvad det vil sige at være ansvarsbevidst og hvad det vil sige at være brandmand. De får en masse brugbar uddannelse og er rekrutteringsgrundlag for kommunens brandværn.
Trøstemus Danmark
Trøstemus består af frivillige, som syer, strikker eller hækler mus til flere børneafdelinger på landets hospitaler. De laver også mus til anæstesi- og psykiatriske afdelinger, Epilepsihospitalet Filadelfia, testcentre og andre specialafdelinger.
Ubumi Prisons Inititative
Der er små børn i Zambias fængsler i alderen 0-4 år sammen med deres mødre. Børnene får langt fra tilstrækkelig mad og omsorg til en sund udvikling. Det gør vores projekter op med: Vi sørger for sund mad og etablerer mini-børnehaver for de små.