Hjemløse & socialt udsatte

Socialsygeplejersken – Den udstrakte arm til de socialt udsatte i Esbjerg

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Socialsygeplejersken er den udstrakte arm til de socialt udsatte i Esbjerg.

Mangel på overskud og et system der kan forekomme uoverskueligt gør, at de socialt udsatte, har brug for hjælp til at navigere mellem de forskellige sundhedstilbud. Transport og dét at vente i et venteværelse være en kæmpe udfordring for nogle socialt udsatte - at ringe, aftale tid, holde aftalen og følge behandlingen, er for nogle, næsten umuligt. Socialsygeplejersken møder disse mennesker i øjenhøjde, i velkendte og trygge omgivelser og ser dem for hvem de er. Hun belyser problematikker og tager kontakten til de offentlige tilbud. Hun tilbyder den rigtige hjælp på et tidligt stadie til de socialt udsatte og er derigennem med til at forbedre deres almene sundhedstilstand. 

Socialsygeplejersken tager proaktivt fat i udsatte borgere og hjælper dem med at skabe overblik og give en medmenneskelig indgangsvinkel til de tilbud som er relevante for den enkelte. Dette udmunder sig bl.a. i at der er blevet opbygget relationer til borgere der ellers have mistet overblikket over- og tilliden til systemet og at der derigennem er blevet startet udredninger og behandlingsforløb til stor glæde for de udsatte borgere. Derudover har socialsygeplejersken, gennem relationer til borgere, kunnet fastslå at færre mødte op og fik den hjælp de havde brug for som følge af Covid-situationen of har i den forbindelse hjulpet med, at opstarte udlevering af medicin via hjemmesygelejesker. Socialsygeplejersken spiller dermed en afgørende rolle for en gruppe, hvis problemer ellers risikerer at blive overset.

Der er mange succeshistorier og succesen er opnået på baggrund af et princip om ligeværd: vi møder og taler med stofmisbrugere som ganske almindelige mennesker. 
 

 

LIGNENDE SAGER

Juleindsamling til danske veteraner og pårørende
Privat indsamling til veteraner og pårørende – hvor familier kan indstilles eller søge om julehjælp på ca. 1000,- afhængig af ansøgninger kontra indsamlet beløb i december.
Mad med Hjertet
Mad med Hjertet donerer gratis måltider til familier i midlertidig livskrise. Alle måltider tilberedes af overskudsvarer som vi aftager fra lokale købmænd. Friske, gode råvarer der ellers ville være blevet smidt i skraldespanden.
MO-FE – App'en der giver hjemløse en ny chance
MO-FE er en app til hjemløse som giver dem en ny chance og styrker dem psykisk, fysisk og socialt. Ensomheden står nemlig ofte i vejen, hvilke gør at de mister motivationen, får tilbagefald og svært ved at komme ud af hjemløsheden eller misbruget.