Hjemløse & socialt udsatte

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

På trods af, at der i sundhedsloven står, at vi har lige adgang til sundhedsvæsenet, så har vi ikke lighed i sundhed i Danmark. Forskning viser at socialt udsatte generelt oplever deres egen læge som en fremmed, der mangler forståelse for og indlevelse i deres livsvilkår og sociale udsathed. Den seneste rapport fra sundhedsstyrelsen slår yderligere fast, at uligheden er stigende; veluddannede får det stadigt bedre og lever længere, mens lavtuddannede bliver mere syge, dør tidligere og modtager dårligere hjælp undervejs i sundhedsvæsenet. 

Kernen i Social Sundheds arbejde er, at frivillige brobyggere, som er sundhedsfaglige studerende, hjælper, støtter og motiverer mennesker, som har brug for hjælp til at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Dermed minimerer vi misforståelser, udeblivelser, at behandling stoppes før tid mv. Langt de fleste mennesker ønsker at gennemføre deres aftaler med sundhedsvæsenet og fuldføre deres behandling. Men sociale barrierer, psykisk sårbarhed, sprog, sundhedskompetencer og forståelse kan spænde ben. Disse barrierer arbejder vi med at mindske, så den reelle tilgængelighed i sundhedsvæsenet øges for alle. 

Vores tilgang er baseret på, at alle kan henvende sig og benytte sig af støtten fra vores frivillige brobyggere. Vi arbejder tæt sammen med myndigheder, kommuner, hospitaler, almen praksis, herberger og andre civilsamfundstilbud om at synliggøre vores indsats. 

Social sundheds mål om at mindske ulighed i sundhed opnås også på længere sigt, ved at sundhedsfaglige studerende, de frivillige brobyggere, får indblik i udsatte menneskers liv og de barrierer, der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed. Denne indsigt ønsker vi, de studerende tager med sig videre i deres professionelle virker og derved skaber forandring indefra i vores sundhedsvæsen. 

Ideen til Social Sundhed tog form da vores stifter og landsforkvinde Kristina Louise Bliksted deltog ved Danmarks største case competition for social innovation på Aarhus Universitet i 2013. Forinden havde Rådet for Socialt Udsatte efterspurgt en konkret løsning på den ekstreme og stigende ulighed i danskernes sundhed. Ideen til Social Sundhed vandt fordi vi grundlæggende spørger os selv; hvilken del af problemet (ulighed i sundhed) og dermed løsningen er vi - som sundhedsfaglige, selv? Og det er det spørgsmål, vi hver dag undersøger, når vi ledsager sårbare mennesker til sundhedsaftaler. 

LIGNENDE SAGER

Det kærlige måltid
Hos Det Kærlige Måltid laver unge frivillige mad til familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. De unge får kompetencer i køkkenet og indgår i et meningsfuldt fællesskab, samtidigt med, at de hjælper sygdomsramte familier i nærområdet.