Andet

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Social Sundhed har siden 2013 arbejdet for at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. Det gør vi ved at ledsage og støtte mennesker, der har brug for det, i deres kontakt med sundhedsvæsenet. 

Organisationen Social Sundhed opstod som en græsrod i Aarhus, og har i dag 4 regionale hovedsæder i Odense, Aarhus, Aalborg og København med aktiviteter der rækker ud i regionerne.

Social Sundhed opererer med en velafprøvet metode; sundhedsfaglige studerende og fremtidens sundhedspersonale – kommende læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, folkesundhedsvidenskaber og psykologer mf. – følger med som frivillige brobyggere for mennesker, som oplever behov for ekstra støtte rundt i sundhedsvæsenet. 

Social ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at levevilkår, sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet. Mennesker, som pga. svære sociale problematikker, sygdom, handicap og evt. svagt netværk, er stærkt afhængige af sundheds- og/eller sociale ydelser, er på stort set alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel værre stillet end den generelle befolkning, hvilket understøttes af, at den gennemsnitlige levetid er 19 år kortere for socialt udsatte mennesker. I Social Sundhed vil vi gøre noget ved netop dette – både her og nu og i fremtiden.

Nogle mennesker oplever udfordringer eller barrierer i forhold til at møde op til sundhedsaftaler, mens andre møder begrænsninger i forhold til at profitere af den hjælp, de får i sundhedsvæsenet. De frivillige brobyggere i Social Sundhed er derfor med hos egen læge, på hospitalet, til tandlægen, i psykiatrien og hos psykolog – hvor de lytter, skaber tillid, tryghed og støtter op om den gode kommunikation, og forståelse, mellem sundhedspersonale og patient. En indsats, som fremmer den enkeltes sundhedstilstand og på samfundsniveau skaber en øget lighed i sundhed. Langsigtet vil den erfaring, de frivillige brobyggere får i Social Sundhed, betyde at de som fremtidens sundhedspersonale vil have bedre forudsætninger for at behandle, kommunikere med og forstå mennesker, som har særlige behov og udfordringer i sundhedsvæsenet – til fordel for den enkelte, og til fordel for lighed i sundhed på samfundsplan.

LIGNENDE SAGER

AutismeNord (landsforeningen autisme kreds Nordjylland)
Vores hjertesag er at hjælpe mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk omkring dem. Med viden, sparring, netværk og autismevenlige aktiviteter for børn, unge, voksne og familier.
Cykling uden alder
Som tovholder på et par Rickshawcykler på et plejehjem, ser jeg hvor megen glæde en tur i det fri giver beboerne og hvor megen glæde de frivillige cykelpiloter af disse møder og ture med beboerne. Livsglæde på højt plan. Fremme af folkesundhed.
Fælles varme ve Æ Haw (Klitmøller Saunalaug)
En lille gruppe helårsbadere arbejder for at få flere med i sauna og i havet hele året rundt. Grunden er, at det er sundt og det skaber et sammenhold i vores lille by at have en fælles platform omkring aktiviteten.
Missing People
Missing People: Vi vender hver en sten!
OvaCure
Æggestokkræft kaldes ’the silent killer’, fordi under halvdelen af de kvinder, der får diagnosen, er i live efter fem år. OvaCure igangsætter og faciliterer forskning, der sikrer en bedre behandling til de berørte kvinder.
Pindsvinevennerne
Personer i foreningen Pindsvinevennerne som daglig kæmper med at rede en del af vores Danske natur - nemlig Pindsvin. Flere tusinde pindsvin besøger på årsbasis vores plejestationer som er placeret rundt om i landet.
PitStop
PitStop er for udfordrede borgere i Lyngby Kommune hvor en kop kaffe, et måltid mad og en snak gør en forskel og hvor børn er velkomne. Vi spiser sammen hver onsdag, maden er primært overskudsvarer, som vi henter og som tilberedes af frivillige.
Rollemodeller For Alle (KvindeKompagniet)
Vejen til et samfund med lige muligheder, hvor alle har muligheden for at blive hørt og trives, går gennem rollemodeller at spejle sig i. Derfor skaber vores nye, gratis kildebank til danske redaktioner en genvej til rollemodeller for alle.
ROSA Sansefestival 2023
ROSA SanseFestival 2023 vil gerne arrangere et event for udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre mennesker med sanseintegrations-, sansemotoriske udfordringer og funktionsnedsættelser i juni 2023.
Sydhavsøernes KatteSOS
En forening der her og nu tager sig af forladte og herreløse katte på hele Lolland-Falster samt lidt af Sydsjælland.
Ukrainske Flygtninge i Danmark
Maiken Larsen gør en enestående indsats i forhold til ukrainske flygtninge og har stiftet en Facebook gruppen "Støtte til ukrainske flygtninge". Det er flygtninge, som er indkvarteret i Avedøre Lejren, primært mødre med børn.