Hjemløse & socialt udsatte

Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet

SOCIAL SUNDHED - Brobyggere i Sundhedsvæsenet, er en uafhængig og frivillig social forening, der i snart 6 år har arbejdet for at skabe større social lighed i sundhed, så flere lever et længere liv med bedre sundhed og trivsel. Socialt udsatte mænd i Danmark lever i gennemsnit op til 20 år kortere end en gennemsnitlig dansk mand – for kvinder er tallet 17 år!

Foreningen har i dag lokalafdelinger i flere byer, og har et frivilligkorps på i alt 150 unge, som alle er studerende på sundhedsfaglige uddannelser.
De frivillige brobyggeres indsats skaber hver dag en konkret forskel for sårbare og udsatte mennesker, som til gengæld giver de studerende erfaring med og indsigt i en ofte ensom og barsk tilværelse, hvor sundhed af mange forskellige årsager, kan være svært at prioritere, og hvor sundhedsvæsenet ofte opleves, som svært tilgængeligt og meget svært at samarbejde med. Disse erfaringer vil på en meget meningsfuld måde, således være med til at forme nogle af fremtidens sundhedsprofessionelle – læger, sygeplejersker, tandlæger, psykologer, folkesundheds-teoretikere og mange flere, hvilket på sigt kan være en afgørende faktor for at skabe lige muligheder for os alle sammen i det fælles Sundhedsvæsen.

Det er let for alle at komme i kontakt med en brobygger, man ringer direkte til Social Sundheds lokalafdelinger, og laver en aftale, men det kan også være andre der ringer for dig, hvis bare du selv ønsker det.

Brobyggerne har mulighed for at mødes med dig i dit hjem, hvorefter I kan følges til din læge, på hospitalet, til din tandlæge eller andre behandlinger, og bagefter følge dig hjem. Man kan også bare mødes ved bussen eller hos lægen. Brobyggeren kan hjælpe med at huske aftalerne i et behandlingsforløb, og ved lægekonsultationer, og kan for eksempel også hjælpe dig med at få sagt det du gerne vil, samt være et sæt ”ekstra ører”, som hjælper med at huske det lægen siger - brobyggeren er et menneske, du kan tale med før og efter undersøgelsen - en slags ”ressourcestærke pårørende”, hvis man ikke har venner, familie eller netværk der kan gå med.


LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Førerhunde Ordning
At leve med et alvorligt synshandicap i en stadigt mere visuelt orienteret verden, er lidt af en udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente hos Brugernes Førerhunde Ordning, som brænder for at træne sunde og glade førerhunde af højeste kvalitet.
Den Frivillige Sundhedsrådgivning
Den Frivillige Sundhedsrådgivning er en fleksibel indsats for de mest udsatte kvinder i Reden Aarhus, som oftest slet ikke opsøger, eller alt for sent opsøger, hjælp i sundhedsvæsenet.
Etableringshjælp til voldsramte kvinder
Etableringshjælp til voldsramte kvinder fortjener anerkendelse og støtte som hjertesag for det store arbejde, den gør som frivillig forening, der betyder kortere tid for familierne på krisecentre inden de kan blive etableret sikkert i ny bolig.
Foreningen: Hunde, tips og hygge
Foreningen: Hunde, tips og hygge er en nonprofit forening, der har til formål at hjælpe udsatte i Danmark med foder, loppemidler, i nogle tilfælde dyrlæge regninger mm til deres hunde
Kolding Madhjælp
Kolding Madhjælp hjælper almindelige borgere, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen, med overskudsmad fra dagligvarebutikker. Vi har det motto , at ingen skal gå sultne i seng. Vores bruger får maden ganske gratis.
PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse
PROJEKT HJEMLØS giver gratis mad og omsorg til Københavns hjemløse. Vi yder en vigtig indsats i weekenden, når andre væresteder holder lukket, mange glemmer at hjemløse også er sultne i weekenden.
Projekt UNIK – udsatte unges netværk i kommunerne
Projekt UNIK er en specialiseret, håndholdt hjælp til udsatte med et socialt og uddannelsesrettet sigte, der giver de unge motivation, håb, netværk og fællesskab. Projekt UNIK er et gratis tilbud for tidligere og nuværende anbragte unge ml. 15-30 år.
Roskilde Handi-Festival - indendørs festival for mennesker med særlige udfordringer
Roskilde Handi-Festival, en festival for mennesker med særlige udfordringer. Målgruppen er repræsenteret i foreningens bestyrelse og er med til at vælge hvilke bands der skal spille og det er en indendørs festival, der sikrer tilgængelighed for alle.
Stop Spild Lokalt - en moderne Robin Hood-forening
Foreningen Stop Spild Lokalt (Ringsted) deler primært overskudsmad ud til værdigt trængende. Maden stjæles dog ikke fra butikker og private, så der begås ikke noget ulovligt :-)
Stop Spild Lokalt (Næstved)
Stop Spild Lokalt (Næstved) hjælper social udsatte i Næstved Kommune med overskuds-og dato varer dagligt.
Varmestuestrik.dk
Varmestuestrikkerne er frivillige der laver varme beklædningsgenstande til socialt udsatte i Danmark. Vi startede i 2006 i Nykøbing Sj. og siden har idéen bredt sig til hele landet.