Børn & unge

Skoler til børn, der ikke har én

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Da Maren besøgte en syrisk flygtningelejr i 2018, lagde hun særligt mærke til børnene, der var overladt til sig selv fra solopgang til solnedgang. De gik ikke i skole, de legede ikke, de lo ikke, de lærte hverken at læse, skrive, regne eller nogen anden form for livsduelighed.
Det blev hurtigt tydeligt for Maren, at det børnene savnede allermest, var at gå i skole. For at gøre noget ved sagen, i stedet for blot at fortælle om den, sagde hun sit arbejde som skolelærer op i 2019 for at starte foreningen 5 Skoler. Kort efter fik hun følgeskab af sin veninde Zarah, der sagde sit job som konsulent i Deloitte op for i stedet at gå ind i 5 Skolers arbejde på fuld tid.

I dag har de to ildsjæle gjort tanke til handling og bygget foreløbig ti skoler til de syriske flygtningebørn. De arbejder desuden med alt det omkring en skole, der får den til at fungere – tøj, mad, børnehave, hygiejne, og styrkelse af piger og kvinder i lejrene. Børnene undervises af lokale lærere, og alt handles lokalt – både for at strække pengene så langt som muligt, og for at støtte lokalområdet.

De børn, der tidligere mødte omverdenen med et tomt blik, og fortalte om krigens rædsler uden følelsesudtryk, kan nu læse, skrive og regne, men endnu vigtigere smile, danse, og lege. Børnenes opblomstring spreder sig som ringe i vandet, og lyset i børnenes øjne tænder lys i forældrenes.
Maren og Zarah redder ikke hele verden, men gør en forskel, hvor de kan. For hvis ikke disse to ildsjæle bygger skoler til børnene – hvem så? Og hvis ikke nu? – Hvornår så? 

Et eventuelt legat går ubeskåret til skolerne, da basisdriften dækkes på anden vis.

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.