Velgørenhed

Skolematerialer til forældreløse og fattige børn i Uganda

Børn i Afrika støtter forældreløse og dårligt stillede børn i Uganda med at få en grundlæggende skoleuddannelse og sund opvækst. Børn i Afrika er en dansk forening af frivillige. Foreningen har mere end 500 medlemmer. Vi vil gerne hjælpe mange fattige og ofte også forældreløse børn i alderen 6-12 år på 17 skoler i Uganda, som vil modtage blyanter, kuglepenne, skrivehæfter, geometrisæt, rygsække, skoleuniformer, sko, sportstøj og bolde.

Hvad er projektets baggrund?
Skolegang i Uganda er i princippet gratis, hvilket betyder at undervisningen er gratis. MEN børnene skal selv medbringe blyanter, kuglepenne, skrivehæfter, geometrisæt, rygsække, toiletruller, sæbe, sukker, fejekost mm. Børnene skal også have skoleuniform, hvilket er endnu en udgift for den fattige familie. I Børn i Afrika har vi oplevet, at ved at hjælpe med disse ting, kommer børnene faktisk i skole dagligt og er meget mere parate til læring. Bidrag vil hjælpe os med at nå ud til flere børn og samtidigt øge kontinuiteten i besøgene på de 17 skoler, som vi allerede har støttet.

Hvordan er projektet organiseret?
Børn i Afrika har en ansat lokal medarbejder, der identificerer de elever på skolen, som er allermest trængende. Vi prøver på at få vores penge til at strække så langt som muligt, således at flere end de ca. 985 børn, vi har i vores projekt, kan tilgodeses. Fællesskab om sport er universel, og vores medarbejder plejer at have et par bolde med til hver skole, når den besøges. Har vi midler til det, så får skolerne også t-shirts og shorts til deres fodbold- og håndboldhold, hvilket har stor betydning for skolerne – det gør en forskel for dem, at lige netop deres hold kan møde op i uniform. Vi køber ind lokalt Vi indkøber blyanter og hæfter gennem kendte og ledende producenter af skolematerialer, som også sørger for trykning af vores logo på hæfterne, skoletaskerne mv. På samme måde indkøber vi sportsartiklerne hos en kendt leverandør.

Distribution
Når alt er indkøbt og kontrolleret, opdeler vi det hele i forskellige portioner til de forskellige skoler. Vi meddeler skolerne, hvornår vi planlægger at besøge dem – bortset fra de skoler der har mulighed for at hente varerne direkte fra vores lille kontor. Den allernærmeste skole - Mubiru Peter Primary School – ligger lige over for vores kontor i Kampala, Uganda, og eleverne herfra kommer selv på besøg og får udleveret de materialer, som hver især har behov for. Glæden er stor, når de sendes over til os på kontoret!

LIGNENDE SAGER

Støt 100% for Børnenes arbejde blandt handicappede børn i Mombasas slum
100% for Børnene arbejder for aktivt at skabe en fremtid af muligheder blandt nogle af verdens fattigste børn. Vores målgruppe er gadebørn, handicappede børn og børnehjemsbørn i Ghana og Kenya. 100% for Børnene er en registeret, fradragsberettiget velgørende forening i Danmark - og er godt funderet i det danske civilsamfund.
Egebjerg Event - Sommerkoncert i Egebjerg
Egebjerg Event skaber en gratis fest for alle, der styrker sammenholdet lokalt og sikrer børnefamilier og ældre også har mulighed for at deltage.
Foreningen Happy Dogs
Foreningen Happy Dogs træder til når alt håbet er ude for en hund og dens familie.
Help Your Next - projekt ’Rent drikkevand’
Foreningen Help Your Next har fokus på, at skabe mulighed for, at mennesker i fattige landsbyer også får mulighed for at have rent vand. Rent drikkevand – en menneskeret!
HumanCare Russias humanitære arbejde blandt fattige børnefamilier i Moskva
HumanCare Russia er en forening, hvis formål er at støtte den udsendte Connie Meyers humanitære arbejde i og omkring Moskva. HumanCare Russia støtter især børnefamilier. Syge børn har fået hjælp. Selv små midler har stor effekt for hjælpearbejdet.
Støtteforeningen for Klovnen LULU og Ko
Klovnen LULU er unik. Hendes tilstedeværelse på hospitalet er en ganske særlig gave. Med nærvær og hjerte møder hun små og store og skaber et magisk og trygt rum. Et rum der favner og omfavner alle følelser.
Ønskefonden (Make-A-Wish Ønskefonden Danmark)
Make-A-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.
Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995
Vi hjælper de herreløse og vildtlevende katte i det syd- og sønderjyske, og arbejder for at ændre kattens status og levevilkår.