Projekter

SisterPower International

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

SisterPower har en innovativ og nytænkende tilgang til at styrke verdens mest udsatte kvinder. Igennem vores 7 trins empowerment program styrker vi kvindernes fysiske sikkerhed samt deres juridiske, følelsesmæssige, økonomiske, sociale og strukturelle sikkerhed. Programmet indeholder både sikkerhedsplanlægning, traumebehandling, selvhjælpsgrupper, økonomisk sikkerhed, juridisk hjælp, familieplanlægningskurser, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse, adgang til netværk samt beskyttelse af deres rettigheder til at blive behandlet som lige i værdighed og rettigheder.

Formålet er at opnå ægte empowerment og herigennem skabe en bevægelse af styrkede kvinder som støtter kvinder. På sigt også at løfte både kvindernes, deres familiers og lokalsamfundets livsvilkår. 

SisterPower arbejder ud fra ”do no harm princippet” for at sikre, at ingen hverken tilsigtet eller utilsigtet skades af organisationens initiativer. Det vil sige, at arbejdet med at løfte kvinder ikke nedgør eller krænker mænd, men mænd ses som ligeværdige og vigtige partnere i forhold til at opnå målet om en bæredygtig verden med ligestilling, ligeværdighed og respekt for alle individer.

På baggrund af empowerment programmet har SisterPower udviklet en ramme for koncept kaldet ”Sisterhood”. Et Sisterhood er et lokalt baseret uddannelses- og behandlingscenter, hvor udvalgte kvinder kan deltage i vores empowerment program igennem et deltids 6-måneders ambulant forløb.

Det første projekt etableres i Indien, som er verdens farligste land for kvinder at bo. Hver eneste time bliver 4 kvinder i Indien udsat for voldtægt og 4 kvinder blive udsat for partnervold. Corona situationen med lock downs og økonomisk usikkerhed har for alvor tilspidset situationen. Dette projekt skal danne basis for en efterfølgende udrulning af programmet til andre dele af Indien og på sigt også andre lande.

Projektet skabes i et partnerskab med Maher, en lokal NGO, som har 53 hjem til både kvinder, børn og mænd i Indien og som er udpeget til at være særlig rådgiver for FNs økonomiske og sociale råd. 
Sisterpowers projekter er i høj grad baseret på de lokale partneres styrker, ressourcer, kompetencer og erfaringer ifht. NGO arbejde i landet og som så yderligere styrkes gennem SisterPowers program og ekspertise. 

Sisterpower er båret af en gruppe af dedikerede ildsjæle, som på frivillig basis lægger både ægte hjerteblod og engagement samt stærke og kompetente kræfter i sagen. 


LIGNENDE SAGER

Kom Godt Videre
Projektet ’Kom Godt Videre’ giver veteraner og civile med helbredsmæssige udfordringer mulighed for at arbejde med restauration af sjældne kommunikationsudstyr og militære veterankøretøjer., og som i arbejdsfællesskabet finder selvværd og selvtillid til at komme videre i livet.
Vaskeriet – et fællesskab med plads til alle
Vaskeriet er et moderne forsamlingshus på kanten af Gellerupparken. Vaskeriet er også en øvebane for udviklingshæmmede og et fællesskab, der knytter bånd mellem beboerne i lokalområdet, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.