Projekter

SISTERSPOWER International

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

På grund af en meget høj risiko for vold, seksuel vold, menneskehandel og en kulturel praksis såsom stening, syreangreb og ildspåsættelser af kvinder, blev Indien i 2018 i en undersøgelse lavet af Thomas Reuters Foundation vurderet til at være verdens farligste land at være kvinde. 

Derfor var det oplagt for Sisterpower at vælge Indien som det første land at udbrede vores 7 Steps Empowerment program i partnerskab med den stærke indisk NGO Maher. Sisterpower og Maher skal samarbejde om et projekt til at skabe sikkerhed og empowerment for udsatte kvinder i Indien, som lever i fattigdom og forhøjet risiko for at blive udsat for vold, overgreb og undertrykkelse. Projektet tilstræber at give kvinderne og deres børn bedre levevilkår ved at sikre kvinderne mere viden, flere færdigheder og stærkere muligheder for at få direkte indflydelse på deres egne leveforhold. 

Projektet skal udvikle, teste og evaluere 7 Steps Empowerment programmet med fokus på fysisk, følelsesmæssig, juridisk, økonomisk, social og strukturel sikkerhed for kvinderne. Programmet har også et pay-it-forward element, hvor kvinderne skal dele den nye viden med andre kvinder, som ikke selv kan deltage i programmet, og derigennem medvirke til at skabe en bevægelse af kvinder, som støtter kvinder. Projektet forventes at starte i december 2022 og skal være første projekt af flere i de lande, hvor kvinder er mest udsatte.

Sisterpower blev stiftet med ønsket om at hjælpe de mindre privilegerede ”søstre” i verden og arbejde hen imod et bedre liv for alle kvinder. I 2022 er tiden mere end nogensinde inde til at skabe en bevægelse af k vinder, som støtter kvinder og til at arbejde aktivt for kvinders sikkerhed og empowerment globalt. Vi ser pt. Irans kvinder kæmpe for deres menneskerettigheder og Afghanistans kvinder med et slag få frataget alle deres rettigheder samtidigt med at abortrettigheder globalt er truet. Det kalder på handling – og en bevægelse, som Sisterpower ønsker at starte. Vigtigt er det at fremhæve, at Sisterpower arbejder ud fra ”do-no-harm-princippet” for at sikre, at ingen tilsigtet eller utilsigtet skades af organisationens initiativer. Det betyder, at arbejdet med at løfte kvinder ikke skader eller krænker mænd, da mænd naturligvis ses som ligeværdige og vigtige partnere i forhold til at opnå målet om en bæredygtig verden med ligestilling, ligeværdighed og respekt for alle individer. 

 

LIGNENDE SAGER

Borneo Child Aid (PUGAD)
Skoler for børn af Bajau Laut folket, der er et havnomadisk folk, som lever ud for Borneo og i det sydlige Filippinerne.
Bryd Tavsheden
Hvordan taler du med dine elever om at være vidne til vold? I dette års Kreative Konkurrence har BRYD TAVSHEDEN i samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Transportministeriet fokus på børn og unge, der er vidne til kærestevold.
Repaircafé Danmark
Repaircaféer over det meste af landet hjælper ejere af værktøj, elektronik, legetøj, tøj m.v. med at reparere ting, der er gået i stykker. Repaircafé Danmark hjælper de lokale repaircaféer med rådgivning, kurser, støtte til værktøj m.v.
Selvhjælp Herning
Vi er en frivillig social forening, som skaber fællesskaber for mennesker i svære livssituationer. Vi har årligt knap 500 børn, unge og voksne, som får støtte i en selvhjælpsgruppe. Grupperne ledes af vores over 50 frivillige gruppeledere.
Ukrainsk Venskabsforening Gladsaxe
Ukrainsk Venskabsforening startede som et privat initiativ og fik hurtigt bred opbakning blandt kommunens borgere, og i dag er der 24 aktive frivillige og 1.300 følgere af vores FB, som støtter og hjælper vores cirka 250 modtagne flygtninge.