Andet

Sisterpower

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

I Danmark er 118.000 kvinder og mere end 30.000 børn udsat for vold og globalt er tallene langt større. Mange steder i verden er kvinders rettigheder under alvorligt pres og det skaber en forhøjet risiko for at flere kvinder og børn vil blive udsat for vold og overgreb i fremtiden.

Sisterpower International ønsker at bidrage til kvinder og deres børn kan opleve tryghed og sikkerhed som fundament for deres liv både i Danmark og internationalt. Formålet med vores arbejde er at nå kvinderne og få stoppet volden så tidligt, at vi helt kan forebygge at deres (endnu ufødte) børn kommer til at overvære vold og de aldrig får behov for at tage på krisecenter. Effekten af det er at sikre deres alles fysiske sikkerhed, sundhed, udvikling og trivsel. 

Med det fokus arbejder vi for at bryde de intergenerationelle traumer og de voldelige familiemønstre gennem tidlig indsats og dermed være med til at forebygge at tilsvarende problemer opstår i kommende generationer. Det tænker vi er reel forebyggelse.

Til formålet har vi udviklet et innovativt og helhedsorienteret 7 trins Empowerment program. Ved systematisk gennemgang af alle trinene styrkes kvinden ved at komme rundt de væsentligste aspekter af udfordringerne forbundet med voldsproblematikken og hendes partner, familie og netværk inddrages til at skabe bæredygtige forandringer og et skræddersyet tilbud til hende ud fra hendes konkrete situation. 

Vores første pilotprojekt er netop startet op sammen med vores danske partner UNIK Danmark, hvor formålet at udvikle, teste, justere og evaluere programmet gennem et 6 måneders ambulant forløb tilbudt til unge psykisk sårbare kvinder med diagnoser og uden børn. Erfaringerne skal herefter bruges til at skalere programmet op i langt større omfang i dansk kontekst til at opnå større og mere reel bæredygtig impact for voldsramte kvinder. 

Afgørende vigtigt for at kunne lykkes med det er, at kvinderettigheder er og forbliver menneskerettigheder. Derfor arbejder vi for at skabe en bevægelse af kvinder som støtter kvinder ud fra et mindset af, at det er betydningsfuldt for alle og effektfuldt at kunne bruge sine egne privilegier til at hjælpe andre mindre privilegerede. Det var på den baggrund og med det mindset at Sisterpower blev stiftet i 2020 af en passioneret kvindelig socialrådgiver og social iværksætter og i dag bliver båret af en gruppe af dedikerede ildsjæle, som på frivillig basis lægger både hjerte og ægte engagement samt stærke og kompetente kræfter i sagen. 

LIGNENDE SAGER

BGF – Aktivt seniorliv
Vi tror på, at et aktivt seniorliv er vigtigt for den mentale sundhed for seniorer. Vi tror på at dyrke motion i fællesskab fremmer livsglæden og øger lysten til bevægelse.
Danske Plejehjemsklovne
Danske Plejehjemsklovne puster liv og lys ind i dagligdagen hos plejehjemsbeboere med demens og voksne på bosteder. Som en passende, positiv forstyrrelse skaber klovnene en mærkbar forskel for hver enkelt beboer.
FrivilligCenter Give
FrivilligCenter Give er et bredt tilbud, hvor frivillige gør en forskel for andre. Tilbuddene er brede og omfatter alt fra nyfødte til ældre døende. Det er dybt forankret i os ale, at det er og skal være en glæde at være frivillig og hjælpe andre.
March mod Ensomhed
March mod Ensomhed sætter fokus på ensomhed, og samler ind til Danmarks Landsindsamling.
Notmark Sogns Ungdomsforening – Gymnastik
Vi er en forening med det sociale i fokus, både blandt vores frivillige og vores medlemmer. Vi skal have det godt, og kunne give kulturen videre, så foreningen kan give glæde mange år frem endnu.
RunningPawsDK
RunningPawsDK er et løbefællesskab, hvor "livet" er hovedformålet – men canicross (løb med hund) er metoden.
Team Tvilling
Hos Team Tvilling får handicappede luft under vingerne og vind i håret, når de kommer ud på en lang og udfordrende løbetur i al slags terræn – sammen med positive, friske og engagerede frivillige løbere, som navigerer rundt med løbevognene.
UFL Lillebælt - Unge For Ligeværd
UFL Lillebælt er en fritidsklub for unge/voksne over 18 år, med særlige behov og udfordringer. I klubben er du med i et fællesskab, hvor vi hygger og har mange oplevelser sammen. Vi laver forskellige ting, og vi er gode til at have det sjovt sammen.