Børn & unge

Sexekspressens Uddannelsesseminar - Bedre seksualundervisning til folke- og efterskoler

Sociale medier spiller en stor rolle i børn og unges liv. Her møder eleverne forskellige kropsidealer, der kan danne et urealistisk billede af virkeligheden og have stor indflydelse på de unges udvikling i teenageårene. I Sexekspressen vil vi gerne, at vores målgruppe er oplyste om den krop, de møder på sociale medier kontra den krop, de møder i virkeligheden.

De sociale medier er ligeledes den platform, hvor der forekommer mest ulovlig billeddeling blandt børn under 18. Det er rigtig vigtigt, at unge er klar over reglerne omkring billeddeling samt de konsekvenser, det kan have for dem selv og deres omverden.

Vi underviser ca. 200 klasser om året, hvorfor det er vigtigt, at vores undervisere er kvalificerede og udrustede til at undervise i de emner, der fylder hos vores målgruppe. Derfor afholdes årligt et uddannelsesseminar, hvor nye undervisere uddannes, mens erfarne videreuddannes. Emnet i 2019 vil være ”Unge og sociale medier.” Her inviteres udefrakommende eksperter til at holde foredrag og workshops, der kan klæde vores undervisere tilstrækkeligt på. Uddannelsesseminaret er desuden ramme om årsmødet (ækvivalent til generalforsamling). Mødet er en unik mulighed for, at medlemmerne får indblik i de mange initiativer, succeser og udfordringer, som andre lokalafdelinger ud over deres egen har. Mødet er fundament for støtte og erfaringsudveksling på tværs af de fem deltagende byer.

Sexekspressen er et seksualoplysningsprojekt, der består af frivillige studerende, der underviser folke- og efterskoler i seksualundervisning. Det er vigtigt, at vores undervisere er kvalificerede og udrustede til at undervise i de emner, der vigtige for 7.-10. klasser. Sexekspressen arbejder ud fra princippet ung-til-yngre-formidling, hvor eleverne bliver klædt på til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Sexekspressen er et almennyttigt og velgørende formål, som på frivilligt basis udgør eller er et supplement til folkeskolens undervisning i det timeløse men obligatoriske fag ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Sexekspressen er en del af International Medical Cooperation Committee (IMCC), der er en frivillig organisation, som laver sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og udlandet. IMCC har op mod 35 forskellige projekter på landsplan, fordelt på seks lokalafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg, København og Roskilde. Sexekspressen hører under ”gul gruppe” i IMCC. Gul gruppe har fokus på undervisning og oplysning om sundhedsfremme.

Sexekspressen drives af frivillige, og vi håber på jeres hjælp.

LIGNENDE SAGER

Atletik og RaceRunning for børn med Cerebral Parese (CP) og nært beslægtede handicaps
Parasport Frederiksberg har siden foråret arbejdet målrettet på at rekruttere og inkludere børn fra 3 år i klubben. Resultatet er blevet Atletik og RaceRunning - et idrætstilbud for børn mellem 3-9 år med Cerebral Parese og nært beslægtede handicaps.
BørneTelefonen - Hjælp til udsatte børn og unge i Danmark
BørneTelefonen er den mest anerkendte og samtidig den mest benyttede rådgivningslinje for børn og unge i Danmark, som har brug for at blive hørt og få gode råd om problemstillinger lige fra mobning og drillerier, til vold og seksuelt misbrug.
BROEN Danmark
BROEN bygger bro for udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv sammen med andre børn og voksne rollemodeller. Det sker ved at hjælpe med økonomisk støtte til kontingent og nødvendigt udstyr til sport, spejder eller anden fritidsaktivitet.
Byg Bro skab ro
Byg Bro Skab Ro er en læringsplatform for børn og deres forældre, hvor der bygges bro mellem børn og forældre, så der skabes ro i det enkelte barn, en ro der flytter med ind i klasselokalet, fremmer fællesskabet, trivsel og højne indlæringen.
De Glade Givere
De glade givere er en frivillig forening, der hjælper økonomisk udsatte børnefamilier med bla. tøj, legetøj, fødselsdagsgaver og pakkekalender. De kan fremskaffe det meste – både flyverdragter, skoletasker eller bare en fødselsdagsgave.
#DrugRebels, hvis du også siger nej til stoffer!
DrugRebels er en frivillig organisation, der arbejder for, at unge vælger stofferne fra i deres liv. Usikkerheden om stoffers indhold og styrke har store konsekvenser, og derfor arbejder DrugRebels for at få de unge i tale og skabe en bevægelse.
Foreningen Læsehunde
Foreningen Læsehunde hjælper børn der har læseudfordringer. En læsehund kan ikke læse, men den er rigtig god til at lytte. Læsehunden er sød og blød, den dømmer ikke og retter ikke – og så kan det pludselig være sjovt og hyggeligt at læse!
For Lige Vilkår
For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnose-tværgående forening for forældre og andre pårørende til børn, der på grund af handicap eller kronisk sygdom har særlige behov.
IAKM Danmark
Nogle børn har problemer, der gør det meget svært for dem at lære at tale. IAKM er en forening drevet af frivillige, der arbejder for at hjælpe både børn og voksne med at lære at kommunikere gennem netværksbaseret sprogtræning.
Julemærkefonden
Julemærkefonden gør et fantastisk arbejde for og med danske børn. Lad os derfor alle bakke op om det gode arbejde til glæde og gavn for de mange børn der trænger til en håndsrækning.
Julestræforeningen for social udsatte børn i Esbjerg kommune
Foreningen laver en gammeldags juletræsfest med alt hvad faget tilhøre for social udsatte børn , så de bare i et par timer kan være børn uden sorger og bekymringer, og hvor de ikke skal være de voksne.
Klub Venner
Klub Venner er unik og nyskabende for unge med svære handicaps. Unge, som normalt ikke har mulighed for at mødes med vennerne, kan her sammen med vennerne gå til hiphop, koncert, at shoppe, bowle mm. Venskaber opstår og vedligeholdes i Klub Venner.
Ledsaget
”Ledsaget” er en gruppe af frivillige, der hjælper uledsagede flygtningebørn, som har fået tilkendt opholdstilladelse og ret til familiesammenføring. Flygtningebørnene skal selv sørge for at betale og få sammenføringen til at ske, og kan få støtte gennem dette initiativ.
Legeheltene
Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse. Det gælder også børn, der er ramt af sygdom. Derfor har Børneulykkesfonden startet Legeheltene, der arbejder for at skabe leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn, der hvert år indlægges i Danmark.
LykkeLiga
LykkeLiga er en national håndboldliga for udviklingshandicappede børn - også kaldet “Danmarks lykkeligste liga.” Med fokus på positive fællesskaber, gode oplevelser og glæden vil holdsport er LykkeLiga et fyrtårn af livsglæde i en vanskelig hverdag.
Mindhelper.dk – guider unge gennem hårde tider
Projekt Mindhelper.dk har udviklet sig til at være et af Danmarks største og mest besøgte sites for unge om mental sundhed. Sitet er udviklet sammen med over 300 unge, og tilbagemeldingerne fra både unge og fagfolk er særdeles positive.
Natteravnene Danmark
Det er Danmarks 4.000 Natteravnes primære formål at bidrage til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge. Natteravnene fremhæves som et af de mest markante eksempler på social innovation og socialøkonomisk virksomhed.
PROJEKT S - Mental styrketræning for børn og unge
PROJEKT S er mental styrketræning for børn og unge i alderen 10-16 år kombineret med fysisk aktivitet. Vores vision er at mental sundhed sidestilles med fysisk sundhed, og bliver en naturlig del af unges hverdag.
TUBA
Ingen skal vokse op med fulde forældre - og gør man, skal man kunne få hjælp! Derfor kan unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med misbrug, få gratis terapi og rådgivning i TUBA.
UNG UDEN MOBNING
Alle har ret til et liv uden mobning. Derfor arbejder foreningen UNG UDEN MOBNING for at skabe børne- og unge fællesskaber med plads til alle og plads til at være sig selv. Vi hjælper ved samspilsproblemer gennem lokal rådgivning og nærværende indsatser.