Patientforening

Senfølgerforeningen

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Over 350.000 danskere lever med eller efter en kræftsygdom

Stadig flere bliver helbredt for kræft, men selv om man er helbredt for sin kræftsygdom, er man ikke nødvendigvis rask. Langt de fleste, lever med alvorlige og varige fysiske, psykiske og sociale senfølger efter deres kræftforløb. 

Vi ved, at rigtig mange senfølgeramte IKKE får hjælp til at håndtere deres invaliderende senfølger, at de er overladt til sig selv og at ingen ved hvor de skal henvende sig, for at få behandling. Ofte betyder senfølgerne, at de ikke vender tilbage til deres arbejdsliv efter kræftforløbet.

Senfølgerforeningen arbejder for, at alle senfølgeramte i Danmark, kan få udredt og behandlet deres senfølger. Derudover, tilbyder vi personlig rådgivning og aktiviteter for senfølgeramte, sådan at de kan få viden og værktøjer, til at forbedre deres livskvalitet, på trods af senfølgerne. 

Vores indsats 

Senfølgerforeningen arbejder indenfor 3 kerneområder, hvor vi: tilbyder information, vejledning og aktiviteter til senfølgeramte, er en rådgivende kapacitet på den sundheds- og socialpolitiske scene samt udbreder viden om senfølger i befolkningen. 

Derfor er det vores mission, at:

  • alle senfølgeramte oplever, at de har et sted at henvende sig, når de har behov for at få støtte, vejledning og fællesskab omkring deres senfølger, sådan at deres livskvalitet forbedres.
  • alle kræftramte systematisk og løbende informeres, udredes og behandles for deres senfølger.
  • at viden om senfølger udbredes i befolkningen.

Senfølgerforeningen hjælper dig, der har senfølger

Vi har mange års erfaring med, hvordan det føles og opleves at leve med senfølger. Vi ved, hvad det betyder, når dine senfølger hverken anerkendes, udredes eller behandles. Vi kan støtte dig, så du får den rette hjælp og kan leve bedst muligt med dine senfølger. 

Vi sætter senfølger på den sundhedspolitiske dagsorden

Vi er en uafhængig og landsdækkende patientforening. Vi arbejderfor at senfølger på kommer højere op på den sundhedspolitiske dagsorden. Vi søger at påvirke sundheds- og socialpolitiske beslutningstagere til, at udredning og behandling af senfølger, bliver en fast del af kræftpakkeforløbet. Vi har et tæt samarbejde med alle aktører på senfølgeområdet og er nået langt. 

Så stem på Senfølgerforeningen og hjælp os, med at hjælpe de mange danskere med senfølger efter deres kræftforløb. 

LIGNENDE SAGER

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark
Vi ønsker at indstille Ehlers-Danlos foreningen til årets hjertesag da man som patient i sundhedsvæsnet med en sjælden sygdom, desværre ofte bliver overladt til sig selv efter udredningen, derfor har det stor værdi at møde andre med samme diagnose.
Foreningen Fookid
Sagen i egen hånd – når den konventionelle kræftbehandling ikke rækker.
Foreningen for ATAKSI / HSP
Mødet med nydiagnosticeret personer med HSP og ATAKSI for korrekt vejledning og støtte.
Hjernerystelsesforeningen
Hjernerystelsesforeningen arbejder dels for at forbedre vilkårene for hjernerystelsesramte, dels for at oplyse om og forebygge lidelsen.
Kræftens Bekæmpelse (Rødovre Lokalafdeling)
Vi hjælper borgere, pårørende og deres børn, der står midt i deres hårdeste tid i deres liv med motion og drøftelse omkring Kræften. Vi skaber kreative ting, griner og hjælper med trygheden i denne svære tid.
ME Foreningen
ME er en neuroimmun sygdom der rammer 10-20.000. ME Foreningen støtter ME-ramte, fordi der stort set ingen viden er om ME herhjemme. Samtidig skaber vi patientnetværk og hjælper med viden og vejledning. Sammen kan vi mere.