Projekter

Selvhjælp Herning

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Selvhjælp Herning er en veldreven frivillig, social forening med over 30 års erfaring i at etablere selvhjælpsgrupper for børn, unge og voksne i svære livssituationer. Vi tror på, fællesskabet styrker den enkeltes handlekraft og livskvalitet. Vi anerkender, at mennesker er unikke og har forskellige ønsker og behov, hvilket afspejles i vores selvhjælpsgrupper. Årligt driver vi omkring 60 selvhjælpsgrupper, heraf 20 for børn og unge. Omkring 500 mennesker får hvert år glæde af at komme i en gruppe hos Selvhjælp Herning. Vi har cirka 60 fantastiske frivillige, som faciliterer grupperne, sidder i bestyrelsen, hjælper med PR, IT og administrative opgaver.

Formålet vores grupper er at skabe styrke og handlekraft for deltagerne. Hos Selvhjælp Herning møder deltagerne andre, som befinder sig i en lignende situation som dem selv og opdager, at de ikke er alene med deres tanker og følelser. Deltagerne mødes af anerkendelse af dem og deres situation gennem dialogen med andre. Grupperne giver deltagerne mulighed for et frirum med gensidig tavshedspligt. Her kan deltagerne tale frit og spejle sig i hinanden.

Selvhjælp Hernings grupper er støttende, sociale fællesskaber, som ifølge Sundhedsstyrelsen er afgørende for den mentale sundhed. Igennem gruppeforløbene får deltagerne mulighed for at skabe et fælles sprog, der kan hjælpe dem med at sætte ord på deres situation, tanker og følelser. Formålet er, at de vil føle sig mindre alene og sammen skaber en bedre forståelse og accept af deres situation. De hjælper sig selv og hinanden videre og kan se nye handlemuligheder. Vi danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte emner, og vi er også proaktive i forhold til målgrupper, der mangler tilbud i det offentlige system. Et udvalg af de grupper vi har lige nu, er sorggrupper for voksne, grupper for unge med autisme og grupper for børn, som har forældre med psykisk sygdom.

Vores organisation består af en bestyrelse, en koordinator, to administrative medarbejdere samt en stor flok frivillige. Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune, Socialstyrelsen samt private fonde.

De frivillige man møder hos Selvhjælp Herning, er nøje udvalgt og kvalificerede til de opgaver, de varetager. Det kræver ingen særlig faglighed eller erfaring at blive frivillig hos os, men det kræver personlige kvaliteter samt løbende uddannelse, sparring og supervision på det arbejde, man udfører i foreningen.

LIGNENDE SAGER

Borneo Child Aid (PUGAD)
Skoler for børn af Bajau Laut folket, der er et havnomadisk folk, som lever ud for Borneo og i det sydlige Filippinerne.
Bryd Tavsheden
Hvordan taler du med dine elever om at være vidne til vold? I dette års Kreative Konkurrence har BRYD TAVSHEDEN i samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Transportministeriet fokus på børn og unge, der er vidne til kærestevold.
Repaircafé Danmark
Repaircaféer over det meste af landet hjælper ejere af værktøj, elektronik, legetøj, tøj m.v. med at reparere ting, der er gået i stykker. Repaircafé Danmark hjælper de lokale repaircaféer med rådgivning, kurser, støtte til værktøj m.v.
SISTERSPOWER International
Sisterpowers arbejde tager udgangspunkt i empowerment projekter for verdens mest udsatte kvinder med start af første projekt i Indien. Sisterpowers mål er at løfte kvinder og kvinderettigheder og skabe en bevægelse af kvinder, som støtter kvinder.
Ukrainsk Venskabsforening Gladsaxe
Ukrainsk Venskabsforening startede som et privat initiativ og fik hurtigt bred opbakning blandt kommunens borgere, og i dag er der 24 aktive frivillige og 1.300 følgere af vores FB, som støtter og hjælper vores cirka 250 modtagne flygtninge.