Velgørenhed

Salsa4Water Aalborg

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Salsa4water er nyligt opstartet i Aalborg og stadigvæk i opstartsfasen. Vi er en nonprofitorganisation, som hører under salsa4watercph, hvis formål er at støtte FN’s verdensmål vedrørende rent vand og sanitet til alle. Alt indtjening går til projekter rundt omkring i verdenen (fx Afrika). Dette gør vi gennem cubansk salsaundervisning samt ”socials” (salsaarrangementer, hvor man danser med hinanden). Aktuelt er vi drevet af 7 frivillige ildsjæle med klar ansvarsfordeling. Vi har månedlige møder for at holde status. 

Ved at støtte WaterAid, hjælper vi 785 millioner mennesker uden adgang til rent drikkevand
tæt på deres hjem og omkring 2 milliarder mennesker, som ikke har et ordentligt toilet.
Yderligere er vi med til at redde liv. Der er 289.000 børn under 5 år, som dør hvert år pga.
diarre relaterede sygdomme forårsaget af urent vand og sanitet.

Da vi stadigvæk er i opstartsfasen, har vi primært behov for støtte til drift, dvs. lokaleleje. Vi
forventer at være økonomisk selvforsynende om maksimum 6 måneder, og da vores aktuelle
lokale leje er på 3.600 kr./ måneden, svarer dette til 21.600 kr. totalt for perioden. Eftersom
vi også ønsker at indsamle penge ved private arrangementer og sociale arrangementer, har vi
brug for en højtaler.