Andet

Rollemodeller For Alle (KvindeKompagniet)

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

En verden med rollemodeller for alle er nøglen til et samfund med lige muligheder, hvor alle kan engagere sig, trives, og har muligheden for at blive hørt og realisere deres potentiale. Hvis Anna Sophia på 7 år ikke kan se nogen kvinder i erhvervssiderne i avisen, får hun i en ung alder installeret en ide om, at erhvervslivet nok ikke er noget for så nogen som hende. If you can see it, you can be it.
Den største gateway til eksponering af rollemodeller i samfundet er medierne. For en fair repræsentation i mediebilledet er lig med en bredere palette af rollemodeller, der hermed skaber inspiration og præcedens for at ytre sig og agere på de ambitioner, de kommende generationer måtte have. Når flere minoriteters og minoriserede gruppers erfaringsunivers kommer i spil i medierne, skaber vi en bredere, mere repræsentativ og dermed bedre samfundsdebat, der formår at løfte flere synspunkter og nuancere samfundets vilkår for alle mennesker. 

Men lige som i resten af samfundet, sker denne forandring ikke af sig selv. De fleste nyhedsredaktioner i Danmark vil meget gerne bidrage, men har hidtil ikke rigtig kunnet ”knække nødden”. Mange er præget af, på den ene side, korte deadlines som udfordrer tid og mulighed for at søge ud over det kendte kildelandskab, og på den anden side af fasttømrede forestillinger og kønsbias om kvinders ambitioner og autoritet, lige som det er tilfældet i resten af samfundet. Derfor er der behov for et redskab, der konstruktivt kan udfordre begge grundvilkår i redaktionsmiljøerne og skabe en ny løsning på et velkendt problem. Derfor har de frivillige foreninger Kvindekompagniet og Female Leadership Academy med hjælp fra bl.a. Netcompany og Dansk Industri skabt et gratis-værktøj til alle danske nyhedsredaktioner, en kilde-database, som er et arbejdsredskab, der bidrager til bedre, mere repræsentativ journalistik, inden for rammerne af redaktionernes korte deadlines.

Kildebanken bliver en paraply for de mange navnedatabaser, der allerede findes, men som medierne kun bruger sporadisk, bl.a. pga. tilgængelighed, opdateret-hed og brugervenligheden i de forskellige databaser. Endvidere tilføjer vi 1000-vis af nye profiler, bl.a. fra forsker-miljøerne, som ingen hidtil har formået at skabe overblik over i Danmark, og som vi fra vores dialoger ved, vil hjælpe utallige redaktioner, i både nyheds-, erhvervs-, og kulturverdenerne. Kildebanken bliver lanceret i marts 2023, og vil være gratis for alle danske medier at bruge. 

   

LIGNENDE SAGER

AutismeNord (landsforeningen autisme kreds Nordjylland)
Vores hjertesag er at hjælpe mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk omkring dem. Med viden, sparring, netværk og autismevenlige aktiviteter for børn, unge, voksne og familier.
Cykling uden alder
Som tovholder på et par Rickshawcykler på et plejehjem, ser jeg hvor megen glæde en tur i det fri giver beboerne og hvor megen glæde de frivillige cykelpiloter af disse møder og ture med beboerne. Livsglæde på højt plan. Fremme af folkesundhed.
Fælles varme ve Æ Haw (Klitmøller Saunalaug)
En lille gruppe helårsbadere arbejder for at få flere med i sauna og i havet hele året rundt. Grunden er, at det er sundt og det skaber et sammenhold i vores lille by at have en fælles platform omkring aktiviteten.
Missing People
Missing People: Vi vender hver en sten!
OvaCure
Æggestokkræft kaldes ’the silent killer’, fordi under halvdelen af de kvinder, der får diagnosen, er i live efter fem år. OvaCure igangsætter og faciliterer forskning, der sikrer en bedre behandling til de berørte kvinder.
Pindsvinevennerne
Personer i foreningen Pindsvinevennerne som daglig kæmper med at rede en del af vores Danske natur - nemlig Pindsvin. Flere tusinde pindsvin besøger på årsbasis vores plejestationer som er placeret rundt om i landet.
PitStop
PitStop er for udfordrede borgere i Lyngby Kommune hvor en kop kaffe, et måltid mad og en snak gør en forskel og hvor børn er velkomne. Vi spiser sammen hver onsdag, maden er primært overskudsvarer, som vi henter og som tilberedes af frivillige.
ROSA Sansefestival 2023
ROSA SanseFestival 2023 vil gerne arrangere et event for udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre mennesker med sanseintegrations-, sansemotoriske udfordringer og funktionsnedsættelser i juni 2023.
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
Social Sundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. Det gør vi ved at ledsage og støtte mennesker der har brug for det i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
Sydhavsøernes KatteSOS
En forening der her og nu tager sig af forladte og herreløse katte på hele Lolland-Falster samt lidt af Sydsjælland.
Ukrainske Flygtninge i Danmark
Maiken Larsen gør en enestående indsats i forhold til ukrainske flygtninge og har stiftet en Facebook gruppen "Støtte til ukrainske flygtninge". Det er flygtninge, som er indkvarteret i Avedøre Lejren, primært mødre med børn.