Andet

Psykologisk SamtaleCenter

Psykologisk SamtaleCenter (PSC) holder til i København og tilbyder støtte og hjælp til unge mellem 18-30 år samt studerende ved at tilbyde gratis terapi enten individuelt eller i gruppe. Foreningen valgte målgruppen, fordi dennes medlemmer kan være begrænset af en lavere indkomst ift. at opsøge psykologhjælp. Gennem erfaring har det også vist sig, at konsekvenserne af manglen på økonomiske midler er, at de går længere med deres problematikker uden at få hjælp. Det kommer til udtryk i deres henvendelser, hvor de beskriver, at de er nået til et sted, hvor vanskelighederne påvirker deres studie-, arbejds- og sociale liv negativt. Derfor ønsker vi i PSC at gøre en indsats imod denne målgruppes psykiske problemer, men også forebyggende ift. at problemerne ikke vokser sig større og f.eks. forårsager frafald fra studiet eller har andre personlige konsekvenser.

I samtaleforløbene er der tilknyttet to terapeuter, som står til rådighed for den enkelte over 8 samtaler á 50 minutter per gang. Vi har desuden oprettet gruppeterapi som nyt tiltag i foråret 2017. Gruppen består af 8 unge eller studerende samt to terapeuter, der fokuserer på selvværdsproblematikker. Grundet gruppeformatets kapacitet har vi mulighed for at imødekomme den store efterspørgsel, der er på gratis terapi og dermed nå ud til flere, som har brug for vores hjælp. Selvværdsproblematikker er valgt som fokus, fordi vi i foreningen har erfaret, at mange fra vores målgruppe har selvværdsproblematikken til fælles og alle beskriver, at det påvirker deres liv negativt. Formålet med vores tilbud er at gøre den enkelte bevidst om egne ressourcer og at skabe nye konstruktive perspektiver, hvilket har til formål at hjælpe den enkelte til at håndtere aktuelle problemstillinger. På baggrund af interne evalueringer har det vist sig, at de forskellige forløb bevidstgør den enkelte om nye handlemuligheder i dagligdagen samt giver nye perspektiver på situationen og øget selvværd. Dette kan give den enkelte håb og mod på evt. at ændre sin tilværelse samt give en fornemmelse af, at de ikke står alene med deres problemer. Udover at tilbyde terapi deltager de frivillige terapeuter i foreningen i supervision ved en ekstern autoriseret psykolog samt uddannes løbende i form af diverse kurser.

Disse tiltag er med til at give terapeuterne bredere indsigt i forskellige terapeutiske tilgange, samt øger deres viden omkring de konkrete problematikker de unge og studerende kommer med, så disse kan blive håndteret bedst muligt.

LIGNENDE SAGER

Landsforeningen Spædbarnsdød
Landsforening Spædbarnsdød hjælper forældre og pårørende, når noget af det værst tænkelige sker - at miste sit spædbarn, i graviditeten, ved fødslen eller kort derefter.
RescueDog
RescueDog giver en chance til de udsatte og skadede hunde.
Sejlads for livet
Sejlads for livet er et projekt hos Nivå Bådelaug, hvor en række frivillige gør det muligt at alle kan sejle - også dem med et handicap og i et tempo, der passer den enkelte.