Uddannelse & mentorordning

Psykisk trivsel i uddannelseslivet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Foreningen for Uddannelse og Trivsel er en nyoprettet forening, som brænder for at øge trivslen blandt unge i uddannelse og samtidigt af-stigmatisere dét at mistrives. Vi ser et stort behov for dette. Undersøgelser (fra Danmarks Evaluerings Institut og Dansk Magister Forening) blandt studerende viser, at hver tredje studerende oplever at være meget stresset og 28,7 procent af de studerende er ramt i en sådan grad, at de har søgt hjælp (primært hos læge eller psykolog). En undersøgelse vedr. gymnasieelevers (mis)trivsel viser, at mere end hver anden elev i 2.g scorer lige så højt på stressskalaen som den mest stress-ramte femtedel af befolkningen (DPU, Aarhus Universitet). 

Mange unge mistrives i uddannelse i større eller mindre grad. De oplever symptomer på stress, depression og angst og er præget af en præstationskultur (Center for ungdomsstudier 2019). Det ønsker vi i Foreningen for Uddannelse og Trivsel at forandre gennem vores arbejde. Det gør vi via åben vejledning på dokk1, oplæg på uddannelsesinstitutioner og gruppeforløb samt individuelle samtaleforløb for studerende i Aarhus. De to sidstnævnte tilbud er en del af projektet ”Et mentalt sundt studieliv” støttet af TrygFonden indtil marts 2021. Evalueringen af projektet har vist, at indsatsen markant øger de studerendes trivsel og hjælper dem til at håndtere udfordringer i studielivet, hvorfor vi håber på at kunne fortsætte disse indsatser med anden økonomisk støtte.

Foreningen iværksætter desuden større og mindre projekter, der er med til at øge trivslen for unge i uddannelse. Blandt andet er vi ved at igangsætte et projekt i samarbejde med Odder Gymnasium om at indsamle viden om og styrke trivslen på gymnasier.

LIGNENDE SAGER

Stop smittespredning! – Danish Nightingale Foundation
Et bæredygtigt udviklingsprojekt om hygiejne og smittespredning. Vi vil uddanne lokale sundhedspersonaler i viden om hygiejne, smittespredning og basal sygepleje. Uddannelse er den mest kraftfulde og effektive metode for en bæredygtig udvikling.
IAKM-DK kæmper for alles ret til at lære, udvikle og anvende sprog
IAKM-DK arbejder for at forbedre rettighederne og tilgængeligheden til sprog og sprogtræning - uanset diagnose, handicap, alder eller forudsætninger. Sprog er nemlig adgangsbilletten til fællesskab og delag-tighed og fremmer dermed et godt liv.