Hjemløse & socialt udsatte

PROJEKT HJEMLØS

Links

PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse, blev startet af Stifter Gitte Johansen i 2012, der ud over sit alm lønnet job, driver PROJEKT HJEMLØS frivilligt.

PROJEKT HJEMLØS er nok et af de få væresteder, der ikke modtager offentligt støtte, eller har lønnet ansatte, for at kunne fungerer som værested. PROJEKT HJEMLØS er ikke blot et gratis værested med mad og omsorg til byens hjemløse, vi tænker også miljøet ind i vores daglige fokus. Vi er et grønt værested. Hver uge henter vi gratis overskudsmad fra butikker. Har Genbrugsbutik i Brønshøj, der er med til at drive væresteders daglige drift, når genbrug bliver solgt, så hjemløse kan spise gratis. Vi samarbejder med flere miljøforkæmpere og indsamler f.eks. plastlåg fra juice, mælkelåg samt pilleglas låg, nye produkter der netop nu kan købes, f.eks. nøgleringe via vores webshop, endvidere indsamles tassimo-kapsler og omslag det omdannes til nye genanvendelige ting, salget heraf hjælper os til at hjælpe hjemløse.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter sårbare unge hjemløse i overgangen fra hjemløshed til eget hjem. Ressourcestærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Hellebro
Den private velgørende forening Hellebro i Valby er en helhedsorienteret indsats for unge hjemløse ml. 18-29 år, der arbejder for, at de unge kommer i bolig, job, uddannelse - og kommer tilbage på sikker grund.