Uddannelse & mentorordning

Projekt Forældreakademiets mentorordning

Forældreakademiet er et helhedsorienteret projekt, som bygger på en vision om at give næste generation de bedste muligheder for succes i livet, ved at sikre en fælles front blandt de voksne, som er en del af det enkelte barns hverdag. Derfor arbejder projektet med at skabe stærke relationer mellem forældre og lærere, pædagoger og andre fagpersoner på skoler og daginstitutioner, samt på at give disse personer de nødvendige kompetencer, til at indgå i et velfungerende og effektivt samarbejde omkring børnene. Missionen er at oprette lokale Forældreakademier rundt omkring i Danmark, så hele landet får mulighed for at drage nytte af projektet. Projektet indeholder en lang række frivillige aktiviteter, herunder uddannelsen til Ambassadør for Forældreakademiet. Uddannelsen klæder deltagerne på til at yde en frivillig indsats i lokale skoler og børneinstitutoner. Ambassadøruddannelsen har en unik tilgang, idét frivillige forældre og fagpersoner er på uddannelsen sammen. Kodeordet er interaktion.

På uddannelsen får de to grupper mulighed for:

  • at opbygge gode relationer ved at lære hinanden at kende
  • at skabe et fælles sprog, på baggrund af fælles viden, som de får undervejs i kursusforløbet
  • at få større indblik i hinandens hverdag gennem dialog og praktik

Gennem Forældreakademiet får de frivillige forældre lov til at genopdage deres ressourcer og udvide deres indblik i deres barns hverdag – dette gør dem til stærkere mennesker og endnu stærkere forældre. Fagpersonerne får indblik i forældrenes hverdag og deres problemstillinger – med nye værktøjer står de stærkere i det fremtidige forældresamarbejde. Børnene oplever en fælles front blandt de voksne, hvilket skaber tryghed og gode betingelser for udvikling.

Udtalelse fra en mor om Forældreakademiet: "I Forældreakademiet deler frivillige forældre og fagpersoner erfaringer, vejleder og hjælper hinanden i forældrerollen. Jeg er blev set og hørt, og mine kompetencer kom i spil. Jeg genvandt troen på mig selv og ændrede mit liv. Jeg er kommet i job efter mange år på kontanthjælp. Min datter, der er stolt af sin mor. Forældreakademiet vil altid have en særlig plads i mit liv."

LIGNENDE SAGER

Changing Stories
Changing Stories er en dansk NGO der igangsætter intensive undervisningsforløb ledet af lokale unge til gavn for elever på nepalesiske folkeskoler, der er i fare for at droppe ud af skolen.
WutomiAgri
Håbløshed, fattigdom og én portion ris om dagen er virkeligheden for de fleste i Mozambique. På landbrugs- og iværksætterskolen, WutomiAgri, lærer unge at bryde dette mønster med jordens ressourcer. Hjemme igen skaber de udvikling i lokalsamfundet.