Hjemløse & socialt udsatte

Projekt Bindeleddet

Bindeleddet gør brug af frivillige mentorer, som er under uddannelse på relevante uddannelser, som fx socialrådgiver eller pædagog. Dette er med til at sikre faglighed og interesse i arbejdet. Bindeleddet sætter mentorer ind på væresteder og herberger, som har fokus på unge hjemløse. Mentorerne kommer to aftener om ugen fordelt på to hold, hvor de hygger og lærer de unge, der kommer på stedet, at kende. Hvis relationen opstår mellem en ung og en mentor, vil de blive matchet, og mentoren træder ud af rotationen på projektstedet. Herfra koncentrerer mentor sig kun om den ene unge og styrkelsen af dennes netværk og sociale relationer. Bindeleddet er en aktivitet under Fonden Morgencafé for Hjemløse og eksisterer i Aarhus og København, men arbejder på at komme så bredt ud som muligt. Som samtale- og måleværktøj bruger vi Outcomes Star, som baserer sig på, hvordan den unge forholder sig til sin egen situation. Redskabet er skræddersyet til Bindeleddets målgruppe, hvor selv de mindste forandringer kan registreres.

LIGNENDE SAGER

Brugernes Førerhunde Ordning
Brugernes Førerhunde Ordning (BFO) hjælper blinde og svagsynede med at genvinde deres uafhængighed og frihed gennem træning og udplacering af førerhunde i hele Danmark.
Det Runde Bord
Det Runde Bord formidler gratis overskudsmad til socialt udsatte. Der formidles hundredtusindvis af måltider til udsatte mennesker, mennesker, der kæmper med sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed og prostitution mv.
Sct. Nicolai Tjenesten
Alle Tunge Tanker Kan Deles...
Værket - Netværk for ensomme Voksne
Værket er et tilbud til voksne midt i livet der oplever ensomhed og som ønsker at møde andre voksne. I Værket kobler vi gode aktiviteter med konkrete øvelser, så deltagerne i netværket kan få styrket deres sociale kompetencer og få hjælp til at bryde ensomheden.