Andet

PitStop

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

I Lyngby Kommune er der ingen tilbud til udfordrede borgere der ikke har en misbrugsproblematik, derfor dannede vi PitStop den 18/09/2021 med hjemsted i Lyngby. Vi låner Lundtofte Medborgerhus hver onsdag fra kl. 15-21. Vores målgruppe er udfordrede borgere. vi henter overskudsvarer fra Netto Fortunbyen og Holte. Vi bestiller varer i DagligBrugsen i Ørholm som donerer en del til os.Vi får bragt brød fra Heart2Heart. Vi har en lokal kagedame som bager til os, 3 frivillige der har syltet og leveret til PitStop. Vi får doneret poser i papir/plastic fra Karl Lund. Vi har en del enker og enkemænd, ensomme, udfordrede på familie/børn, vi har både børn og voksne med bogstavsdianoser ,men vi har også ressourcestærke borgere som kommer og spiser og bidrager med snak og inddragelse.Vi dækker op med hvide bomuldsduge. Frivillige møder ind fra kl. 15.00 og der gøres klar i Cafeen med kaffe og the evt. kage/overskudsvarer og der dækkes op med hvide duge.I køkkenet tilberedes aftensmaden som bestræbes færdig kl. 18.00.Vi har løbende fået flere og flere spisende gæster pt. cirka 30 og efterhånden som Covid-19 er aftaget tager alle ansvar og hjælpes ad med at få gjort klar såvel som afrydning. Overskudsvarerne fordeles mellem de fremmødte inden vi går hjem. Ved store portioner fordeler vi til Kvindehuset i Lyngby – f.eks. mælkeerstatning og til Overførstergården i Gentofte - leverede vi Kirsebærsovs. Derudover leveres der til en kvinde hver mandag hvor vi skiftes til at køre og ved uddelinger. 
Vi henter i samarbejde med Heart2Heart 250 stk. dyner på DIS lokationer et par gange om året og uddeler samme dag. Vi holder børnefødselsdage for børn på Lundtofteskole som ellers ikke ville have holdt børnefødselsdag. Vi afholder fødselsdagen med lokaler og bespisning. 
Vi har fået økonomi til at værie med til at forstærke relationerne mellem de borgere der møder frem tager vi ud og spiser og ser Cirkusrevyen.Vi holder sommerfest hvor en borger sørger for levende musik, der var 33 spisende borgeres. Vores store ønske er vores eget sted hvor vi kan holde åbent om aftenen og hvor vi kan afvikle vores projekter. Et sted hvor der er plads til vores overskudsvarer, køkkenmaskiner og køleskab/fryser og ikke mindst borgerne som skal være en aktiv del. Borgere hvor det gør en forskel kan komme og hente overskudsvarer og også gerne spise med, Dyneprojektet kunne afvikles så vi ikke skal af med alle dyner samme dag. Når der sker ændringer i samfundet, kan vi tilpasse os med nyt projekt.

 

 

LIGNENDE SAGER

AutismeNord (landsforeningen autisme kreds Nordjylland)
Vores hjertesag er at hjælpe mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk omkring dem. Med viden, sparring, netværk og autismevenlige aktiviteter for børn, unge, voksne og familier.
Cykling uden alder
Som tovholder på et par Rickshawcykler på et plejehjem, ser jeg hvor megen glæde en tur i det fri giver beboerne og hvor megen glæde de frivillige cykelpiloter af disse møder og ture med beboerne. Livsglæde på højt plan. Fremme af folkesundhed.
Fælles varme ve Æ Haw (Klitmøller Saunalaug)
En lille gruppe helårsbadere arbejder for at få flere med i sauna og i havet hele året rundt. Grunden er, at det er sundt og det skaber et sammenhold i vores lille by at have en fælles platform omkring aktiviteten.
Missing People
Missing People: Vi vender hver en sten!
OvaCure
Æggestokkræft kaldes ’the silent killer’, fordi under halvdelen af de kvinder, der får diagnosen, er i live efter fem år. OvaCure igangsætter og faciliterer forskning, der sikrer en bedre behandling til de berørte kvinder.
Pindsvinevennerne
Personer i foreningen Pindsvinevennerne som daglig kæmper med at rede en del af vores Danske natur - nemlig Pindsvin. Flere tusinde pindsvin besøger på årsbasis vores plejestationer som er placeret rundt om i landet.
Rollemodeller For Alle (KvindeKompagniet)
Vejen til et samfund med lige muligheder, hvor alle har muligheden for at blive hørt og trives, går gennem rollemodeller at spejle sig i. Derfor skaber vores nye, gratis kildebank til danske redaktioner en genvej til rollemodeller for alle.
ROSA Sansefestival 2023
ROSA SanseFestival 2023 vil gerne arrangere et event for udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre mennesker med sanseintegrations-, sansemotoriske udfordringer og funktionsnedsættelser i juni 2023.
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
Social Sundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. Det gør vi ved at ledsage og støtte mennesker der har brug for det i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
Sydhavsøernes KatteSOS
En forening der her og nu tager sig af forladte og herreløse katte på hele Lolland-Falster samt lidt af Sydsjælland.
Ukrainske Flygtninge i Danmark
Maiken Larsen gør en enestående indsats i forhold til ukrainske flygtninge og har stiftet en Facebook gruppen "Støtte til ukrainske flygtninge". Det er flygtninge, som er indkvarteret i Avedøre Lejren, primært mødre med børn.