Børn & unge

Atletik for Børn og Unge med særlige behov

Links

Parasport Frederiksberg har i en årrække haft et tæt samarbejde med Skolen ved Nordens Plads, hvor klubben tilbyder fast ugentlig skemalagt atletikundervisning for skolens elever 4.-6. klasses elever. Her i år har vi så indgået en lignende samarbejdsaftale med Skole- og Dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj. Både Nordens Plads og Frederikshøj er et skoletilbud for børn, som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af problematisk adfærd eller mistrivsel.
Mange af børnene har diagnoser indenfor autismespektret, ADHD og ADD, og er kendetegnede ved at have et grundlæggende behov for strukturering og visualisering for at skabe overblik og gøre aktiviteterne overkommelige.

Børn og unge med disse udfordringer deltager ikke i fritids- og foreningsaktiviteter i samme grad som deres jævnaldrende – til trods for de såvel sociale som sundhedsmæssige gevinster, der er forbundet hermed. Deres tidlige idrætserfaringer fra skole og daginstitution har for langt de flestes vedkommende været negative – de er blevet valgt som de sidste, haft fast plads på bænken og er blevet hånet eller moppet ud, når de er faldet ved siden af.

Atletik for Børn og Unge har til formål at:

  • motivere børn og unge med særlige behov til en mere aktiv fritid.
  • skabe attraktive idrætstilbud, hvor børn og unge med særlige behov kan dyrke deres idræt i et trygt og anerkendende miljø.
  • udvikle idrætstilbuddene i København og Frederiksberg Kommune med et øget fokus på børn og unge med særlige behov.
  • skabe attraktive idrætstilbud hvor foreninger, skoler og institutioner samt kommune deltager og yder på lige fod.

Atletik for Børn og Unge har skabt grobund for at familier – der som udgangspunkt har en meget lille foreningserfaring – har fundet vej ind til foreningsidrætten. Børnenes oplevelse af at gå til noget og at blive bedre til det, fordi man selv yder en indsats samt at blive anerkendt for det, betyder alverden for deres selvforståelse og -værd.

Samarbejdet med de to skoler har resulteret i, at Parasport Frederiksberg har oprettet to åbne atletikhold. De træner hhv. tirsdag og onsdag eftermiddag og tæller i skrivende stund 15 børn og unge med særlige behov i alderen 7-18 år. Og der er plads til flere.

LIGNENDE SAGER

BROEN Danmark - hjælper udsatte børn til en aktiv fritid
BROEN hjælper socialt udsatte børn og unge til at være aktive i fritiden i lokale idræts- og fritidsforeninger. Her kan de få et godt netværk med andre børn og unge og møde positive voksne rollemodeller.
TUBA
TUBA hjælper unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA tilbyder specialiseret rådgivning og terapi i 33 afdelinger over hele landet foruden chatrådgivning og online brevkasse.