Andet

OvaCure

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Over 4000 danske kvinder lever i dag med æggestokkræft og mere end 550 kvinder diagnosticeres hvert år. Under halvdelen af de kvinder, der får sygdommen, er i live fem år efter diagnosetidspunktet, og æggestokkræft er dermed den mest dødelige gynækologiske kræftsygdom i Danmark. 
OvaCures mission er at skabe bedre behandlingsmuligheder for æggestokkræftpatienter og ultimativt at finde en kur mod den forfærdelige sygdom. Det gør vi ved at støtte og igangsætte innovativ forskning, der kan bane vejen for mere viden og dermed sikre bedre diagnosticering og behandling af æggestokkræft til gavn for de berørte kvinder og deres pårørende. 

Patienter med æggestokkræft og deres pårørende støtter OvaCures vigtige arbejde, herunder Mette Skouboe (kvinden på billedet), der inden hun mistede livet til æggestokkræft, fungerede som ambassadør for OvaCure. Mette levede efter mantraet: ”Gem aldrig det bedste til sidst”, og hendes datter og nuværende OvaCure pårørende-ambassadør, Nana, har taget det til sig. Sammen med OvaCures øvrige ambassadører fører Nana sin mors arbejde videre og advokerer for vigtigheden af at prioritere mere forskning i æggestokkræft. 

Én måde, som OvaCure igangsætter mere forskning på er via vores OvaCure Innovation Challenge - et stort internationalt event, som OvaCure afholder hvert andet år. Her samler vi 30 førende forskere fra hele verden til en workshop med fokus på at skabe nye samarbejder på tværs af specialer og dermed facilitere skabelsen af nye banebrydende forskningsprojekter, der har til formål at sikre bedre diagnosticering og behandling af kvinder med æggestokkræft. OvaCure Innovation Challenge blev senest afholdt i september 2022, hvor fire lovende forskningsprojekter blev udviklet.

Manglende bevågenhed har alvorlige konsekvenser for patienterne

OvaCure arbejder for sikre mere støtte til forskning i æggestokkræft, fordi det på mange måder er en underprioriteret og overset sygdom, der generelt får tildelt markant færre midler end andre, mindre dødelige kræftformer. Æggestokkræft får altså ikke den opmærksomhed, som sygdommen og ikke mindst patienterne fortjener, men det kan du være med til at ændre på. Ved at stemme på OvaCure kan du være med til at skabe konkret forandring på et område, hvor der hverken eksisterer en kommerciel værdi eller den nødvendige bevågenhed, og dermed sikre en reel forskel for sygdomsramte kvinder.

På forhånd tusind tak for din stemme på OvaCure.

LIGNENDE SAGER

AutismeNord (landsforeningen autisme kreds Nordjylland)
Vores hjertesag er at hjælpe mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk omkring dem. Med viden, sparring, netværk og autismevenlige aktiviteter for børn, unge, voksne og familier.
Cykling uden alder
Som tovholder på et par Rickshawcykler på et plejehjem, ser jeg hvor megen glæde en tur i det fri giver beboerne og hvor megen glæde de frivillige cykelpiloter af disse møder og ture med beboerne. Livsglæde på højt plan. Fremme af folkesundhed.
Fælles varme ve Æ Haw (Klitmøller Saunalaug)
En lille gruppe helårsbadere arbejder for at få flere med i sauna og i havet hele året rundt. Grunden er, at det er sundt og det skaber et sammenhold i vores lille by at have en fælles platform omkring aktiviteten.
Missing People
Missing People: Vi vender hver en sten!
Pindsvinevennerne
Personer i foreningen Pindsvinevennerne som daglig kæmper med at rede en del af vores Danske natur - nemlig Pindsvin. Flere tusinde pindsvin besøger på årsbasis vores plejestationer som er placeret rundt om i landet.
PitStop
PitStop er for udfordrede borgere i Lyngby Kommune hvor en kop kaffe, et måltid mad og en snak gør en forskel og hvor børn er velkomne. Vi spiser sammen hver onsdag, maden er primært overskudsvarer, som vi henter og som tilberedes af frivillige.
Rollemodeller For Alle (KvindeKompagniet)
Vejen til et samfund med lige muligheder, hvor alle har muligheden for at blive hørt og trives, går gennem rollemodeller at spejle sig i. Derfor skaber vores nye, gratis kildebank til danske redaktioner en genvej til rollemodeller for alle.
ROSA Sansefestival 2023
ROSA SanseFestival 2023 vil gerne arrangere et event for udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre mennesker med sanseintegrations-, sansemotoriske udfordringer og funktionsnedsættelser i juni 2023.
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
Social Sundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. Det gør vi ved at ledsage og støtte mennesker der har brug for det i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
Sydhavsøernes KatteSOS
En forening der her og nu tager sig af forladte og herreløse katte på hele Lolland-Falster samt lidt af Sydsjælland.
Ukrainske Flygtninge i Danmark
Maiken Larsen gør en enestående indsats i forhold til ukrainske flygtninge og har stiftet en Facebook gruppen "Støtte til ukrainske flygtninge". Det er flygtninge, som er indkvarteret i Avedøre Lejren, primært mødre med børn.