Børn & unge

Ordskælv

Links

Ordskælv er et skriveværksted og non-profitforlag, der sætter menneskers egne historier i centrum. At give mennesker en stemme er essensen af Ordskælvs formål. Det handler om retten til at ytre sig - og de sårbare skridt der skal tages før man ytrer sig. Nemlig skridtet til at åbne op, og sætte ord på fortællingen om eget liv. Siden 2009 har Ordskælv koblet unge sammen på med professionelle kræfter og kunstnere og givet ordet til dem, vi ofte hører om, men sjældent hører fra. Med historier om at miste, savne, drømme, håbe, falde – og om at rejse sig. Om at give, om at skabe og finde styrke. Historier, som er vigtige at fortælle og få fortalt, fordi de får alle livets nuancer frem og åbner os op for hinanden som mennesker. Ordskælv er vores værksted. Her er forfatterne ikke, stigmatiserede, ensomme, flygtede, kriminelle eller sorgramte. Her er de mennesker som os alle. Skabere, der får magten over deres egne historier og værktøjerne til at formidle dem. Ikke ud fra en politisk, pædagogisk eller anden instrumentel agenda, men ud fra grundforståelsen: alle har ret til at udtrykke sig - og i grimme tider er ordets skønhed sommetider den eneste protest. Skriveværkstedet bygges op omkring de unges behov, dér hvor de unge er – både fysisk og mentalt. Ordskælv skaber et trygt fortællerum, hvor "man tør at slippe sig selv løs og bare skrive og skrive og skrive.” som en af de unge forfattere udtrykker det. De er ikke alene, men heller aldrig andres. De er sig selv sammen med andre. De arbejder én-til-én med frivillige skrivementorer, der støtter dem og deres arbejde i hele processen fra idé til færdig udgivelse og øser opmærksomhed lige dér, hvor de unge har brug for det. Men det er altid de unge, der fører pennen. Det er deres ord, deres stemme, deres hjerteblod, der farver papiret. De unge får ro og tid til fordybelse, inspiration fra forfattere, tips fra redaktører og oplever at blive fremkaldt i en kunstners blik. Ordskælv, der altid har store armbevægelser og enorm motivation på de unges vegne, kobler de unge forfattere med professionelle kunstnere, som illustrerer de unges tekster med originale kunstværker. Ordskælvs seneste udgivelse 'I morgen er aldrig en ny dag' er resultatet af et skriveværksted med unge fra hele Norden. Arbejdet med Ordskælv sker på frivillig basis og med en smal økonomi. Det er derfor kun ethvert hjertebankende bidrag til vores hjertesag, der give endnu flere unge en stemme til at fortælle deres egne historier på egne præmisser.

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.