Børn & unge

Nørrebro Fighters Sportsforening

I Nørrebro Fighters Sportsforening har vi en flad og uformel foreningsstruktur. Hos os hjælper alle til, hvorigennem nye venskaber og fællesskab bliver til. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber. Det udmønter sig ved

1) At vi skaber plads til alle uanset baggrund, niveau, køn, alder og etnicitet, samt holder priserne lave, så alle kan være med. Vores pige- og kvindehold har muligheden for at træne uden hijab med kvindelige trænere, og børn og unge fra lokalområdet er en vigtig del af foreningen.

2) At vi giver plads til individet og samtidig fokuserer på at gøre Nørrebro Fighters til et sted, hvor medlemmer kan møde forskellighed og fællesskab på tværs af alder, køn og etnicitet.

3) At vi alle bidrager til at skabe en stærk og sund frivilligkultur via frivilligt arbejde, blandt andet ved at deltage i lokalmiljøets arrangementer og bidrage til et godt foreningsliv på Nørrebro.

Vores mål er at skabe sociale fællesskaber og gode oplevelser for vores medlemmer med kampsport som middel. Udover de forskellige træningshold indgår vi også i forskellige samarbejder med skoler i lokalområdet og er en del af DGIs nye skole-foreningsforløb “Et sted at starte”, der skal gøre det nemmere for skolebørn at starte i lokale foreninger.

Nørrebro Fighters startede som forening den 1. september 2013 af folk med mange års erfaring og kompetencer, både inden for kampsport og foreningsarbejde. Vi brød ud fra en anden Nørrebro-forening for at skabe en forening med bedre styr på sin administration og med større fokus på medlemmerne. Efter hårdt arbejde fra de få grundlæggere af foreningen, kunne vi – på vores 1. års dag – præsentere et medlemstal på 70.

Vi er i dag en veletableret forening, der møder stor velvilje i lokalmiljøet og hos interessenter. Som i andre foreninger er bestyrelsen valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige ledelse af foreningen. Det kan eksempelvis være rapportering til kommunen, rekruttering af trænere, budgettering af foreningens resurser, udarbejdelse af regnskab og budget og holdplan. Alle bestyrelsesmedlemmer sidder også i en række frivillige arbejdsgrupper for at sikre, at det frivillige arbejde følger foreningens overordnede strategi.

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.