Hjemløse & socialt udsatte

Musik & Trivsel

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Daniel Demzits har et kæmpestort hjerte af guld, som kun få er det forundt. Daniel tænker og arbejder 24 timer i døgnet på at fremme sundhed og trivsel blandt socialt udsatte borgere i Syddjurs Kommune. Ikke mindst ensomhed, der er blevet en epidemi, og breder sig hastigt, har Daniels opmærksomhed.

Forskning viser, at ensomhed er det, der forringer livskvaliteten allermest for mennesker – mere end selv alvorlige sygdomme – idet den kan medføre en række såvel fysiske som psykiske lidelser. Således etablerede Daniel i 2022 den frivillige forening Grøn Kors, hvis formål er at fremme af trivsel og mental sundhed blandt udsatte borgere. Foreningens formål udmøntes via fællesskabsskabende aktiviteter – en dør til fællesskabet – i et udviklende og forebyggende perspektiv.

Grøn Kors har til huse i aktivitetshuset Folkestedet i Kolind, som Daniel sammen med frivillige har indrettet til formålet. Daniel har formået at tilknytte 27 frivillige medarbejdere, der varetager faste foreningsfunktioner og aktiviteter for målgruppen. I samråd med målgruppen søges projektmidler til fællesskabsskabende aktiviteter. Frivillige medarbejdere afholder de faste aktiviteter for målgruppen, eks. gåture, maleri/billede værksted, håndarbejdscafé, repaircafé, madlavning for unge, fællesspisninger, fællessang, caféaktiviteter, spil, cafédrift, to årlige sommerferieophold for udsatte børnefamilier, samspils aktiviteter mm.

Daniel er uddannet musikpædagog og leder af Kolind Balladeband, der består af udsatte borgere. Bandet øver fast hver tirsdag i Folkestedet, og drager flittigt land og rige rundt til formidling af musikkens unikke evne til fremme af trivsel og mental sundhed blandt socialt udsatte borgere. Der er pt. ca. 116 forskellige borgere fra målgruppen tilknyttet de fællesskabsskabende aktiviteter. Idet der er enorm interesse for at spille/øve i musikbands, og give koncerter blandt udsatte borgere, ønsker vi at øge de musiske aktiviteter for socialt udsatte borgere.

LIGNENDE SAGER

Plads til alle – DcH Næstved
I DcH Næstved synes vi det er vigtigt at tilbyde et fællesskab for alle. Derfor har vi startet et samarbejde med socialpsykiatrien, for at alle kan være en del af fællesskabet.
Det Digitale Værested
Det Digitale Værested startede under Coronaen og står for pt. 750 borgeres daglige digitale kontakt med omverdenen. Det digitale værested uddanner frivillige holdledere til at varetage aktiviteter for de øvrige brugere.
Foreningen Gadeliv
Foreningen Gadelivs formål er at styrke livskvaliteten for socialt udsatte gennem en meningsfuld hverdag skabt af social beskæftigelse i arbejdsfællesskaber, der giver økonomisk gevinst, tro på egne evner og udvidet socialt liv
Hugs & Food
Hugs & food er et værested for hjemløse i indre by i København
SAM (Sociale Aktiviteter og Motion)
SAM (Sociale Aktiviteter og Motion) Foreningen er for alle socialt udsatte i Randers kommune. SAM er socialt samvær gennem sjove og interessante aktiviteter i centrum.
Center for Magtanalyse - Tal om vold - støttegruppe til voldsudsatte mødre
Tal om vold: Støtte og netværk til voldsudsatte mødre'. Projektet er et støttetilbud til voldsudsatte mødre, der enten har oplevet fysisk eller psykisk vold, og skal sikre, at deltagerne får de rette redskaber til at hele efter vold.
Varmestuestrik Danmark
Frivillige strikker til hjemløse og socialt udsatte i hele Danmark. Over 1000 strikkere er med til at gøre en forskel i den kolde tid med varme strømper, vanter, huer, m.m., som efter ansøgning uddeles gratis.