Børn & unge

MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år

MandSnak er en telefonrådgivning målrettet unge mænd ml. 15-25 år. Den er et tilbud om at være et første skridt på vejen for drenge og unge mænd til sunde relationer og positive netværk, og en håndsrækning til at finde sin plads i uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet på kanten til voksenlivet.

I MandSnak vil vi gerne bidrage til at forebygge udvikling af unge mænds negative sociale netværk og fællesskaber, heriblandt nogle unge mænds krænkende adfærd (fx Nøgenbillede deling uden samtykke), risiko for social eksklusion (fx ensomhed), risikoadfærd og dårlig trivsel. I MandSnak taler vi om stort og småt med unge mænd. Alle mennesker oplever fra tid til anden at føle sig alene, nedtrykt eller endda afskåret fra deres omgivelser. Når den følelse indtræffer, er nogle unge mænd ikke altid være så gode til at forholde sig til, hvad man skal stille op. Mange unge mænd kommer derfor til at lukke venner og familie ude og isolere sig fra omgivelserne. Drenge og unge mænd oplever ofte udfordringer med at håndtere livets svære følelser, hvilket kan foranledige uhensigtsmæssig og grænseoverskridende adfærd både mens man er ung og senere i livet. Endvidere oplever en stor gruppe unge mænd tristhed og depression, koncentrationsbesvær og misbrugsproblemer. Disse unge mænd er i risiko for at blive socialt og samfundsmæssigt ekskluderet eller kæmper for at fastholde en plads i fællesskabet.

Derfor har vi lavet et fællesskab i MandSnak, hvor unge mænd kan ringe ind og tale om ens problemer og udfordringer. Rådgivningen er baseret på frivillige rådgivere, hvor vi møder rådsøger der hvor han er – ingen problemer er for små eller for store. Vi arbejder med at være det første skridt til at fortælle nogen om ens problemer og udfordringer, og derved være det første skridt til at få hjælp til at kunne gøre noget ved ens problemer eller få nye perspektiver og handlemuligheder i ens liv. 

MandSnak drives af DareGender, der er en frivillig organisation, der arbejder for en verden hvor alle mennesker har lige muligheder for at følge deres drømme og udleve deres livspotentiale- uanset deres køn. Mænd er oftest underrepræsenteret her og derfor har vi særligt fokus på at engagere og have fokus på mænd. Vi lever nemlig ikke i et kønsneutralt samfund, og derfor inddrager vi et kønnet perspektiv på sociale og samfundsmæssige udfordringer.

Vores hjertesag er, at vi ønsker at nå længere ud til unge mænd med vores tilbud, så flere unge mænd kan få gavn af vores tilbud.

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.