Børn & unge

LøkkeFondens Challenge – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Unge mellem 25-29 år uden fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked udgør i dag en stor samfundsudfordring, som koster den danske velfærdsstat mellem 12 og 15 milliarder kroner om året. Trods massive investeringer på børne- og ungeområdet realiserer mange unge ikke deres potentiale, og statistikker bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge/mænd, som lever på kanten af samfundet.

Det gør LøkkeFonden noget ved – og ny ekstern følgeforskning viser, at LøkkeFondens Challenge har positiv indvirkning på udsatte drenges mentale sundhed samt uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

LøkkeFondens Challenge har eksisteret siden 2014. Det er et årligt 16 ugers trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efterværn for udsatte drenge i alderen 16-25 år. Formålet er at give drengene en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysiske såvel som mentale sundhed, robusthed og handlekraft.

I 2020 deltog 100 drenge fra 8 forskellige byer i landet. Fælles for målgruppen er, at de bærer på mange negative erfaringer, hvor følelsen af nederlag og fiasko ofte er gennemgående. De har mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale enten ift. skole, uddannelse, relationer, jobforløb eller fysisk aktivitet. Derfor er det afgørende, at de finder nøglen til at genstarte et liv, som de selv tror på og vil kæmpe for at virkeliggøre.

Igennem struktureret cykeltræning og mentalt arbejde med 7 karaktertræk fra den positive psykologi træner drengene op til at gennemføre den store ”Challenge” – at cykle 500 km på bare 5 dage. Undervejs opdager de ressourcer, de ikke vidste, de havde. De får større selvindsigt, en sundere livsstil samt en mere struktureret hverdag, hvilket styrker deres forudsætninger for at komme godt videre i et uddannelses- eller jobforløb – og dermed væk fra kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.

Indsatsen bygger på nyere pædagogisk forskning, positiv psykologi samt viden om indsatstyper, der nationalt og internationalt har vist sig virkningsfulde ift. at fremme trivsel og hjælpe unge videre i uddannelse og beskæftigelse.

Projektet eksekveres i tæt samarbejde med lokale ildsjæle fra forskellige byer, herunder kommunale ungeaktører (UU-vejledere og beskæftigelsesrådgivere) samt undervisere og vejledere fra bl.a. uddannelsesinstitutioner og behandlingssteder. Dertil engageres erhvervslivet, så drengene kan mødes med lokale erhvervsfolk, danne netværk og etablere kontakter, der hjælper dem godt videre.

 

LIGNENDE SAGER

Bryd Tavsheden – rådgivning til børn og unge, som lever med vold
Bryd Tavsheden søger støtte til vores rådgivning for børn og unge, som oplever vold i familien eller parforholdet. Hos os kan de få anonym rådgivning via vores chat, telefon og brevkasse hver dag kl. 17-20, samt personlige samtaleforløb.
Motorsport for LIFE
Motorsport for LIFE – Vi deler smil ud!
Team Fred
Team Fred er et træningsfællesskab for børn med autisme og andre særlige behov. Team Fred tilbyder padel - og tennistræning for specialskoler i landets tennisklubber og baner vejen for, at børn med særlige behov kan blive en del af foreningslivet.
Venskabsweekend for familier med børn med Cerebral Parese (CP)
Venskabsweekenderne blev etableret i 2016 med det formål at skabe glæde, venskaber og netværk for børn med Cerebral Parese og deres familier.
Verdens Børn
Verdens Børn er en uafhængig og humanitær organisation. Organisationen arbejder for at hjælpe nogle af verdens udsatte børn - forældreløse, syge og handicappede børn samt børn fra fattige hjem - til at få en uddannelse.