Børn & unge

LøkkeFondens Challenge 2020

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Danmark bruger årligt et trecifret milliardbeløb på børne- og ungeområdet. Alligevel realiserer mange unge ikke deres potentiale. Statistikker bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge/mænd, der lever på kanten af samfundet. Det vil LøkkeFonden gøre noget ved. Drengene fortjener en ny chance.

Challenge 2020 er et otte måneders udviklingsforløb for 100 udfordrede drenge i alderen 16-25 år. Fælles for drengene i målgruppen er, at de bærer på mange negative erfaringer, hvor følelsen af nederlag og fiasko er gennemgående. De har mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale. For dem er det derfor helt afgørende, at de finder nøglen til at genstarte et liv, de selv tror på, og som de vil kæmpe for at virkeliggøre.

Gennem en unik kombination af positiv psykologi, cykel- og mentaltræning, trænes drengene op til at cykle Danmark rundt - 500 km på blot fem dage. De opdager ressourcer, de ikke vidste, de havde, og opnår samtidig en sundere livsstil, større selvindsigt og en mere struktureret hverdag.

I efterforløbet har projektet fokus på at hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb, så de på sigt kan skabe sig et liv i trivsel som aktive samfundsborgere.

Fysisk aktivitet er et væsentligt element i et godt og sundt liv. Det er ikke bare vigtigt for kroppen, men i høj grad også for psyken. Flere studier viser, at fysisk aktivitet – udover forbedret kondition, muskel- og knoglestyrke – har positiv effekt på menneskers mentale sundhed, herunder deres psykosociale og kognitive ressourcer. Deltagelse i sport kan have positiv effekt på menneskers sociale adfærd samt mindske sandsynligheden for kriminalitet og anti-social adfærd.

Endeligt peger forskningen på, at mental sundhed har betydning for indlæring og sandsynligheden for at få en uddannelse. Challenge-projektet søger således at fremme mental sundhed for den enkelte, særligt gennem stærke sociale og forpligtende fællesskaber, hvor følelsen af at høre til og være en del af noget større er central.

For drengene er det af uvurderlig betydning at nå frem til en ny erkendelse af egen formåen. Når drengene oplever at lykkes både individuelt og i fællesskab styrkes deres selvfølelse og oplevelse af mening, hvilket tilsammen giver dem fornyet livsglæde, livsmod og lyst til at gribe ud efter samfundets muligheder. Det kan reducere antallet af potentielle ydelsesmodtagere samt imødegå rekrutteringsudfordringer og en stigende mangel på faglært arbejdskraft.

LIGNENDE SAGER

5 skoler
Det danske projekt '5 skoler' bygger skoler til syriske børn i uregistrerede flygtningelejre ved den syriske grænse. Tanken bag projektet er, at alle børn har ret til skolegang og viden, uanset hvor de er født.
AktivitetsJonglørerne
Fantasifuldt fristed for udsatte børn og unge, der ikke lige føler de passer helt ind i de normale arenaer de møder i hverdagen. Det vil sige dem med de ”særlige” og ”skæve” personligheder og idéer, som ikke tror på deres egne kompetencer og værdier.
Bamsehospitalet & Sund Krop
Bamsehospitalet & Sund Krop arbejder for, at alle børn føler sig i stand til at mestre sygdom og sygdomsbehandlinger. Gennem leg og læring giver vi børn et positivt indtryk af sundhedsvæsenet samt en bedre forståelse af sundhed og sygdom.
Børn & Unges Mærkesager
Kon/nonfirmationsmad til udsatte familier, så de kan holde en fest, de ikke selv ville have råd til.
Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel. Venskaberne giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.
BROEN Danmark - hjælper udsatte børn til en aktiv fritid
BROEN hjælper socialt udsatte børn og unge til at være aktive i fritiden i lokale idræts- og fritidsforeninger. Her kan de få et godt netværk med andre børn og unge og møde positive voksne rollemodeller.
DE VILDESTE FUGLE
DE VILDESTE FUGLE, der har til formål at yde hjælp til børnefamilier med en alkoholrelateret dysfunktion, hvor der ikke er økonomi til behandling for den forælder, der har problemet og til de børn og unge, der lider under det.
HeadON
HeadON er en forening der hjælper unge der er kommet på afveje med kriminalitet til at få en normal fremtid. De kan tilbyde hjælp baseret på erfaringer og kompetence telefonrådgivning på alle tider af døgnet og personlige møder. foreningen har til formål at støtte og hjælpe udsatte unge og deres familier når de støder på systemets sværheder i forhold til at få de rette hjælp og vejledning.
Julehjaelpen.dk
Julehjaelpen.dk - fordi alle børn fortjener en GOD jul. Julehjælpen.dk er etableret i 2007/2008 og har kun ganske få faste omkostninger, da Julehjaelpen.dk alene benytter sig af frivillige. Over 100 ildsjæle er pt. fordelt over de største danske byer.
Julemærkehjemmene
Julemærkehjemmene hjælper udsatte børn i Danmark til en ny start.
KFUM-Spejderne i Bredballe
Hos KFUM-Spejderne i Bredballe er der højt til loftet og tid til at være spejder. De frivillige ledere ser det som deres opgave at give spejderne mulighed for at udfolde og udvikle sig under Spejdernes vision "Sammen rykker vi verden - med vilje".
Kvie Sø Efterskole - efterskole for udviklingshandicappede
Kvie Sø Efterskole er den eneste efterskole, som primært er for elever med særlige læringsvanskeligheder, udviklingshandicap, Downs syndrom og autisme vest for Storebælt. Øst for Storebælt er Karise Efterskole på Sydsjælland med samme unikke fokus.
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Selvmord er stadig meget tabubelagt og mange oplever at blive mødt af en mur af tavshed, men i en gruppe med andre unge som har oplevet at miste en nærtstående ved selvmord er det muligt at blive set, hørt og forstået.
Legeheltene
Legeheltene arbejder for at skabe en aktiv hverdag og et frirum for indlagte og ambulante børn, hvor sygdom træder i baggrunden for en stund. Et frirum på hospitalet, hvor der er plads til store armbevægelser, tumlelege, fællesskab og nye venskaber.
Min prinsesse drøm
Når man som barn bliver alvorligt syg bliver tid til leg og drømme erstattet af læger, medicin og angst. Man er ikke længere ”Sofie, Emma, eller Marie”. Men piger med livstruende sygdomme nu få lov at opleve et frirum og udleve en drøm.
Nødhjælpsorkesteret
Nødhjælpsorkesteret er en forening af professionelle musikere, der arbejder for at styrke respekt, gensidig medmenneskelighed og empati. Musik er et universelt sprog, der binder mennesker sammen.
Atletik for Børn og Unge med særlige behov
Parasport Frederiksberg samarbejder med en række skoler og institutioner for at børn og unge med særlige behov skal have samme mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi og få et aktivt fritidsliv som deres jævnaldrende ikke-handicappede kammerater.
Søskendeforeningen
Søskendeforeningen er en forening skabt af unge mennesker, der alle har en søster eller bror med et handicap. Foreningens formål er, at skabe et landsdækkende fællesskab for søskendepårørende, hvor de kan møde andre med samme livsforudsætning.
Trivsel Foreningen - Bedre Trivsel for alle børn og unge
Trivsel Foreningen arbejder for lighed i mental sundhed for børn/unge og deres familier.
TUBA
TUBA hjælper unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA tilbyder specialiseret rådgivning og terapi i 33 afdelinger over hele landet foruden chatrådgivning og online brevkasse.