Væresteder

Livsværkstedernes Café Vita

Livsværkstederne i Gellerup er en selvejende nonprofit institution, der ud over at drive Café Vita tilbyder gratis rådgivning inden for økonomi, retshjælp og udlændingeretshjælp. Livsværkstederne har ganske få ansatte; rådgivningen, vedligehold af lokaler og en del af caféarbejdet bæres af frivillige ildsjæle.

Café Vita er ramme om et unikt blandet fællesskab, der summer af forskellige sprog og traditioner og rummer rige og fattige, højt uddannede og uuddannede, raske og syge, folk på og folk uden for arbejdsmarkedet. Som navnet ”Livsværkstederne” antyder, så er man – når man gæster caféen – lige dér, hvor livet nogle gange værker. Og lige dér, hvor livet og livsværk fortælles, drømmes og bliver til. Her er plads til al slags humør. Efterhånden som man lærer stedet at kende, mærker man en omsorg, der går alle veje: fra, til og mellem gæster, ansatte og frivillige. Her hilses ikke kun. Her er man opmærksom på hinanden.

På en normal hverdag gæstes caféen af omkring 50 personer, om mandagen op mod 150. Caféen har åbent 5 timer om dagen på hverdage og er ramme om bl.a. samtaler og fejringer, brætspil og pool. Det er muligt at komme i caféen og få hjælp til kontakt med myndigheder, råd om studieforberedende læsning mm. Det er også muligt at deltage i ture ud af huset, hvor både fællesskab og fælles læring, eksempelvis om Danmarks historie eller en kendt virksomhed, er i fokus. De fælles oplevelser styrker caféens ”vi” og udstyrer den enkelte med ny viden, som kan deles med eksempelvis familien. Aktiviteter i og med udgangspunkt i Café Vita er afhængige af pengegaver.

Café Vita har siden starten i 2000 været karakteriseret ved lokale frivillige kræfter fra Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening og et samarbejde med Aarhus Kommune. Caféen repræsenterer forankring i et boligområde under stærk forandring. Her findes et særligt side om side fællesskab, som både de såkaldt ressourcestærke og de såkaldt ressourcesvage har del i. Caféens eksistens er et fast og uundværligt holdepunkt for mange af dens gæster og et vigtigt vidnesbyrd om fællesskab i forskellighed for os alle.