Sygdom & sorg

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Landsforeningen for efterladte efter selvmord er en lille forening, som er ledet af frivillige, som alle er efterladte efter selvmord. Landsforeningen blev stiftet i november 2002 og siden er lokalkredse i Midtjylland, Nordjylland, Fyn og Sjælland kommet til.

I foreningen støtter vi hinanden i sorgen, savnet og i igen at finde en mening med i livet. Det giver styrke at være sammen med andre, som står i en lignende situation som en selv og her at kunne dele følelser, tanker og måder at takle livet efter selvmord på. Erfaringer fra andre grupper viser, at det at fortælle om sin sorg og det at høre andres beretninger kan bidrage til, at man på bedst mulig vis kan lære at leve videre med sin egen sorg, således at denne får en passende plads i hverdagen.

Selvom selvmordshyppigheden i Danmark er faldet gennem de senere år, sker der stadig op mod 600 selvmord om året. Efter hvert af disse selvmord vil der være 4-5 efterladte, som så må kæmpe med det traume og den sorg det er, at en af deres kære har taget deres eget liv. Det betyder – for traumet og sorgen har ingen forældelsesfrist – at gruppen af efterladte og andre, der har haft selvmordet tæt på vokser støt år for år. Fra forskningen ved vi, at efterladte efter selvmord selv er i høj risiko for selvmordsadfærd. Til trods herfor er udbuddet af tilbud om hjælp og støtte til de efterladte yderst begrænset. Mange efterladte står ofte tilbage med følelsen af et dobbelt svigt – de føler sig svigtet af den døde, og de føler, at de selv har svigtet. Og mange isoleres i deres sorg, fordi selvmord stadigt er et tabu emne, og omgivelserne ikke ved, hvordan de skal håndtere situationen.

Landsforeningen skaber mulighed for at danne netværk med andre i lignende situation ex. afholdes cafémøder, foredragsaftener, Walk & Talk eller andre arrangementer i lokalt regi. Derudover afholder foreningen temaaftener rundt om i landet, selvhjælps seminarer, seminarer for unge samt seminarer for frivillige.

Hvert år i marts afholdes årsmøde med foredrag et centralt sted i landet, der udsendes to til tre nyhedsbreve om året, der orienteres jævnligt om foreningens arrangementer på både hjemmesiden og Facebook.

LIGNENDE SAGER

BrandFolkenes Cancerforening
BrandFolkenes Cancerforening støtter brandfolk som rammes af kræft.
ExcaliCare og Cool Camp - når sygdom bliver til styrke
ExcaliCare laver aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps, kaldet Cool Camps, for kræftramte unge og deres søskende i alderen 12-17 år. Målet er at de unge kan få et liv, hvor oplevelserne med alvorlig sygdom også betragtes som en styrke.
OvaCure - At helbrede æggestokkræft er vores hjertesag
OvaCure er en sygdomsbekæmpende forening. OvaCures hjertesag er at starte og drive forskning med potentiale til at helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Der findes i dag ingen helbredende behandling for flertallet af kvinder med æggestokkræft.
Synslinjen
Synslinjen er en telefonrådgivning, som hjælper dig, der får en alvorlig synsnedsættelse. Vi, som tager telefonen har selv oplevet at miste synet, og ved, hvor svært det er. Vi vi ved, hvor du kan få støtte. Pårørende og fagfolk kan også ringe.
Team Rynkeby
Team Rynkeby samler penge ind til børn med kritisk sygdom i hele Norden. Rynkeby Foods A/S dækker projektets centrale omkostninger, hvilket betyder, at alle de penge, som Team Rynkeby samler ind, går ubeskåret til organisationer i hvert land.